Advokat Trond Skogly i Barentz Advokat AS truer Nordlaks og Hadsel kommune med rettssak knyttet til konkursen i Bømyr Eiendom på Fiskebøl.

I et brev fra Barentz Advokat AS til Hadsel kommune ved ordfører Siv Dagny Aasvik, tar advokat Trond Skogly opp overtagelse av bomassen i Bømyr Eiendom AS, som tidligere i år gikk konkurs.

Advokaten handler på vegne av Erik Mathisen ved Marine Gem AS go Bent Eriksen i Bent Eriksen AS.

– Som de er kjent med har selskapet Nordlaks AS fått antatt bud på boet etter Bømyr Eiendom AS. Norlense – hvor Marine Gem AS og Bent Eriksen AS er majoritetsaksjonær – driver sin virksomhet fra eiendom omfattet av salget. Mine klienter hadde det man fra denne side anser som en bindende avtale med Nordlaks AS om å kjøpe bomassen sammen. En avtale som Nordlaks AS senere har gått bort fra med den begrunnelse at Hadsel kommune ikke ønsket mine klienters involvering. En begrunnelse som fremstår som underlig både ut fra det man fra denne side har blitt opplyst direkte fra kommunens side, og det faktum at mine klienter gjennom Norlense AS driver en betydelig virksomhet i kommunens med mange ansatte. Kommunen har tidligere meddelt at det skulle avvikles et møte med Nordlaks AS 3. november 2017 og at man skulle komme tilbake til våre klienter. Dette er ikke fulgt opp fra kommunens side, skriver advokaten til ordfører Siv Dagny Aasvik.

«Situasjonen fremstår nå som fastlåst. Nordlaks AS har meddelt at de ikke ønsker ytterligere dialog med våre klienter før fordeling av eiendommen mellom Nordlaks AS og kommunen er avklart, noe som tidligst forventes medio januar. Dette er en uholdbar situasjon for våre klienter. Fra denne side er man innstilt på å iverksette rettslike skritt for å sikre rettslige posisjoner og driftsgrunnlaget for den virksomheten som utøves i kommunen.»

– I lys av de påstander som er fremsatt om Hadsel kommunes rolle best det uttrykkelig opplyst hvilke avtaler som er inngått mellom Nordlaks AS og Hadsel kommune og virksomheter eid av Hadsel kommune knyttet til kjøp av Bømyr Eiendom AS, dets konkursbo. Eventuelt om kommunen har inngått avtaler med andre knyttet til dette. Videre bes det opplyst hvorvidt Hadsel kommune har fremmet innsigelser, det være seg overfor Nordlaks AS, bostyrer eller andre knyttet til mine klienters rolle i forbindelse med salget av boets eiendeler.

Med referanse til et tidligere brev, skiver advokaten at det er betydelig risiko for at uenigheten med Nordlaks AS vil bli gjenstand for rettslig behandling.

– Kommunens representanter vil i den forbindelse måtte påregne å møte som vitner. Dette vil vi komme tilbake til når nødvendige avklaringer foreligger, skriver advokat Trond Skogly til ordføreren i Hadsel.

Forrige artikkelFylkesmannen vil ikke ha nytt hytteområde i Hadsel
Neste artikkel45 bilførere kontrollerte i Lofoten