Bankene og andre potensielle næringsinteresser har gitt opp. Innovasjon Norge ser samtidig ut til å være fraværende. Deretter ble Hadsel kommune eneste halmstrå for å redde industrieventyret på Fiskebøl.

I sommer gjorde Hadsel et hemmelig vedtak om at Trollfjord Kraft skulle gå inn på eiersiden i Bømyr Eiendom, med 800.000 kroner. Fylkesmannen tvang nylig kommunen til å oppgi det hemmelige vedtaket og beløpets størrelse. Til gjengjeld skulle Hadsel kommune redusere et lån som Trollfjord Kraft har hos kommunen, med tilsvarende beløp.

Også tidligere har Hadsel kommune reddet industrieventyret på Fiskebøl, senest for få år siden. Når Bømyr eiendom og Norlense trenger kommunal hjelp for å overleve, er de virkelig alvorlig for bedriftene.

Nylig fikk også mange ansatte i Norlense permisjonsvarsel, og nå skal så mange som 45 ansatte være rammet. Grunnen skal være at selskapet ikke har flere ordrer de kan jobbe med, men det vil ikke selskapet si noe om. Bedriften har heller ikke villet kommentere om de har produsert for lager, samtidig som det kan ha kommet avbestillinger på store ordrer.

Sparebanken Nord-Norge har den senere tiden vært inne i diskusjonene mellom Hadsel kommune, Bømyr Eiendom og Norlense. At en bank og kreditor med store utlån i selskapene helt åpenlyst er inne i en slik prosess, bør gjøre både den ene og den andre svært bekymret.

Vesterålen Online mener å vite at Sparebank Nord-Norge og aksjonærer skal ha stilt krav om at Hadsel kommune må øke innsatsen ut over de 800.000 de allerede har bevilget på eiersiden i de to kriserammede selskapene, er rett og slett urovekkende.

Dersom dette stemmer og det ikke er snakk om spekulasjoner, betyr dette i praksis at sparebanken selv har vurdert det slik at de ikke har mulighet til å gi mer kreditt eller lån til de to selskapene. Det har blitt for risikabelt. Nå kan det virke som om banken ønsker at Hadsel kommune skal ta en større del av risikoen i selskapene. Gjør kommunen det, vil også risikoen for tap økt tilsvarende.

I praksis betyr dette at Hadsel kommune kan komme til å tape sine 800.000 kroner som de i hemmelig møte bevilget i sommer. Dersom de blir tvunget til å øke innsatsen og bruke enda mer på å eie deler av selskapene, kan risikoen øke tilsvarende. Dersom banken finner at kommunens innsats ikke er nok for å redde selskapene, kan det bli armageddon i Fiskebølvika. Vi håper på det beste og at industrieventyret og arbeidsplassene kan reddes. Utviklingen i dagene og ukene framover får også betydning for Hadsel kommunes ønske om å etablere et kompetansesenter for olje og gass i Fiskebølvika.

Forrige artikkelGjør minnene fra Sommer-Melbu tilgjengelig for alle
Neste artikkelSiktet og fengslet for en rekke forhold