Fire boligeiere på Sortland har vunnet fram i et søksmål mot en entreprenør. Boligeierne får til sammen nær 2,2 millioner kroner i erstatning for byggekostnade, byggtekniske fagrapporter og advokatbistand.

Det er et selskap og en daglig leder og aksjeeier i det aktuelle selskapet som i følge en dom fra Vesterålen tingrett må betale de fire saksøkerne 1.863.000 kroner i prisavslag og erstatning, samt 330.342 kroner i saksomkostninger.

Den 20 sider lange dommen fra Vesterålen tingrett er omfattende og grundig. Den gir huseierne den erstatning de har krevd, etter at retten har funnet at utbygger ikke har gjort god nok fagmessig jobb med boligene.

Boligkomplekset består av til sammen fire boenheter over tre etasjer. Boligene ble oppført så tidlig som i 2000 til 2002. Allerede høsten 2002 ble de første manglene ved boligkomplekset oppdaget. Etter at huseierne innga forliksklage i 2006 kom partene til enighet om en utbedringsavtale den 9. mai 2006. Deretter ble det oppdaget nye feil.

I 2012 ble det igjen oppdaget vanninntrengning i boligkomplekset. Våren 2013 fant utførende selskap tid til å se på saken igjen. Kort tid etterpå fikk boligeierne vite at entreprenøren ikke ville påta seg flere oppdrag i boligkomplekset.

Engasjerte håndtverker

En uavhengig håndverker ble deretter engasjert for å utbedre skaden av begrenset omfang. Senere ble det igjen oppdaget vann i boligen. Etter at boligeierne meldte fra til sitt forsikringsselskap om skadene, ble Recover Nordic AS engasjert som fagkyndig til å utbedre skadene. Det ble blant annet konstatert at det kom vann inn gjennom et spikerhull. Etter møter ble det ikke enighet mellom partene. Derfor tok boligeierne ut forliksklage høsten 2014 med krav om prisavslag og erstatning.

Et fasadeselskap ble engasjert for å utbedre manglene, og kostnadene begynte å løpe.

– Det ble oppdaget avvik i konstruksjonen fra de prosjekterte løsningene beskrevet og tegn på kondens. Det ble også oppdaget mangler ved brannsikringen mellom boenhetene, heter det i dommen.

Reklamerte

Boligeierne reklamerte på dette i 2014 og 2015. Deretter ble Byggtakst Nord AS og Norconsult AS engasjert for å vurdere avvikene. Deres rapporter fra april 2015 konkluderte med omfattende feil og mangler ved takkonstruksjonen og brannsikringen i boligkomplekset. Kostnader til brannhemmende tiltak kom på 365.000 kroner alene. Kostnader til utbedring av takkonstruksjon ble estimert til kroner 934.086.

Boligeierne tok ut stevning 30. mai 2015 i Vesterålen tingrett, 13 år etter at boligkomplekset sto ferdig på Sortland. Saksøkte mente at de måtte frifinnes.

Grovt uaktsomt

– Saksøkte har opptrådt grovt uaktsomt. De prosjekterte tegningene ga direktiver om hvordan arbeidet skulle utføres, og arbeidene er ikke utført i henhold til disse hva gjelder både takkonstruksjon og brannhemmende tiltak. Saksøkte hadde en sentral rolle i prosjektet, og hadde ansvar for å følge opp prosjektet og påse at det ble utført i henhold til prosjekterende. Han sørget ikke for at det var sjekkliste på byggeplassen, og heller ikke at det ble skrevet avviksmeldinger og/eller endringsmeldinger. Det er konstatert feil i sentrale deler av bygninger, herunder i tak og i deler som skal ivareta sikkerhet ved eventuell brann, hvilket medfører fare for liv og helse. Saksøkte har ikke satt seg inn i de krav som gjelder ved utbygging av et slikt kompleks som det er tale om. Manglende kunnskap må i seg selv karakteriseres som grovt uaktsomt, og i tillegg har saksøkte valgt å utføre arbeider som ikke er i samsvar med prosjekterende uten å dokumentere hvorfor dette er gjort. Det er ikke dokumentert at fagfolk har anbefalt eller gått god for de avvikende løsningene som saksøkte valgte. Saksøkte har opptrådt grovt uaktsomt som representant for selskapet og personlig, heter det i dommen fra Vesterålen Tingrett.

Dommen er ikke rettskraftig og det vites ikke om dommen er eller blir anket.

Forrige artikkelGodtroende NAV-klient tapte på industrieventyr i Vesterålen
Neste artikkel21 av 37 landanlegg brøt akva-tillatelsene