Familien etter en pasient ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes krever erstatning fordi et familiemedlem døde av lungekreft etter å ha fått diagnosen lungebetennelse. En lungespesialist mener at sykehuset ikke kan klandres for manglende behandling etter at pasienten døde.

Norsk pasientskadeerstatning har hatt saken til behandling hos seg. En sakkyndig vurdering konkluderer med at pasienten ble lagt inn på sykehuset på Stokmarknes med diagnosen lungebetennelse og ble behandlet for det.

Senere innleggelse skulle vise at pasienten hadde lungekreft. Pasienten døde i 2015.

Etter det har familien søkt om pasientskadeerstatning fordi sykehusets manglende behandling medførte dårligere prognose og forkortet levetid. Den sakkyndige mener imidlertid at sykehuset ikke kan klandres for at kreften ikke ble oppdaget tidligere.

Det er spesialist i lungesykdommer, lege Bjørn Bergholtz, som har gjort den sakkyndige vurderingen.

Sakens medisinske dokumentasjon viser at pasienten ble henvist til undersøkelse ved Stokmarknes sykehus i 2014. Han ble undersøkt og røntgen ble tatt.

– Tilstanden ble oppfattet som lungebetennelse, og han ble behandlet for dette. Pasienten var til ny vurdering samme år og ble nå vurdert som mulige forandringer i brysthinnen og små fortetninger i lungevevet. Det ble derfor utført CT-undersøkelse. Denne viste forandringer forenlig med emfysem, lungefibrose og utvidede bronkier i lungevevet. Som et bifunn ble det påvist en utvidelse av bukpulsåren. Denne undersøkelsen er ikke kommentert i journal, heter det i den sakkyndige uttalelsen fra lungespesialisten.

Henvist fra fastlege

Neste kontakt mellom pasienten og sykehuset var først i 2015, to ganger. Da hadde pasienten blitt henvist fra fastlege på grunn av utvidelse i pulsåren i mellomgulvet fordi pasienten var tidligere røyker.

– Det ble utført CT-undersøkelse av brystet og lungemedisinsk utredning, som ga mistanke om lungekreft med spredning. Pasienten ble henvist til lungeavdelingen i Bodø sykehus og han fikk senere behandling med cellegift og stråling. Pasienten døde dessverre i 2015, skriver legen.

Ikke mistanke

Som sakkyndig i legesykdommer har lege Bjørn Bergholtz også avgitt uttalelse rundt spørsmålet om utredningen ved Stokmarknes sykehus ut fra pasientens symptomer og funn i perioden fra mai 2014 til april 2015 var i tråd med god medisinsk praksis.

– Etter gjennomgang av røntgenundersøkelser og journalmateriale fra dette tidsrommet kan jeg ikke se at det var grunnlag for å mistenke lungekreft i 2014. Det forelå uspesifikke fortetninger ved røntgen og CT av overkroppen. Dette var forenlig med tidligere skader og den gjennomgåtte lungebetennelsen. Etter min vurdering ble pasienten undersøkt og behandlet i samsvar med alminnelig god medisinsk praksis.

Videre utredning

Lungespesialisten har også svart på spørsmål fra Norsk pasientskadeerstning om det var grunnlag for ytterligere utrednings- og eller behandlingstiltak på noe tidspunkt. Han ble bedt om å konkret vurdere om en CT-skanning utført på overkroppen i juli 2015 burde vært fulgt opp med sykehuset og eventuelt medført ytterligere utredning og eller behandling.

– Etter min vurdering ga ikke CT-undersøkelsen som ble utført grunnlag for videre utredning på det tidspunkt. Da kreftsykdommen ble påvist, ble den behandlet i samsvar med nasjonale rettnignslinjer og alminnelig god medisinsk behandling.

Forrige artikkelTrålerrederiet bør flyttes til Nord-Norge
Neste artikkelTjelden sett flere steder på Hadseløya