– art1 –

Et hovedargument for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet, er vekst i regionen, næringsutvikling så vel som befolkningsutvikling. Men er det petroleumsaktivitet som er løsninga?

Av, Wenche Cumming, leder Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

Bladet Vesterålen hadde 28.september følgende overskrift: «Et knallår for bedriftene i Myre Havn.» Videre kunne vi lese at disse 44 fiskerirelaterte bedriftene omsatte for over 5 milliarder i 2015, og forventer økning i omsetninga.

I oktober kom rapporten «Levert» som omhandler leverandørindustrien i Nord-Norge, utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø. Rapporten oppsummerer at de bedriftene i Nord-Norge som leverer til oljeindustrien, hadde ei omsetning på 4.7 milliarder – en nedgang fra i fjor, og de forventer en ytterligere nedgang på nesten 25%. For eksempel har aktiviteten i Harstad har blitt halvert gjennom nedbemanning og konkurser.

Verdt å merke seg er altså at 44 fiskerirelaterte bedrifter på Myre i Øksnes kommune hadde større omsetning i 2015 enn alle oljerelaterte bedrifter i Nord-Norge!

Hammerfest kommune har uten tvil solide inntekter fra aktiviteten på Melkøya, men har dette ført til sterkere befolkningsutvikling i forhold til sammenlignbare kommuner?

La oss se på Hammerfest og Sortland, begge regionsentre og med et innbyggertall på 10-11.000.

Stortinget godkjente utbygginga av Snøhvit i 2002. Produksjonsstart i 2007. I perioden 1995 – 2015, med utbygging og produksjon på Snøhvit, økte innbyggertallet i Hammerfest med 800 innbyggere, mens Sortland økte med 1400. Likevel holdes Melkøya og Snøhvit opp som et lysende eksempel for resten av Nord-Norge: Se til Hammerfest og Melkøya! Nå må også LoVeSe få ta del i oljeeventyret!

Kanskje vi heller skulle se oss rundt i Lofoten, Vesterålen og Senja, se hva fiskerinæring og reiseliv betyr for vekst og utvikling. Oljenæringa har fått en status som overskygger realitetene: Det er fisken, både vill og tam, som er grunnpilaren og som skaper arbeidsplasser og aktivitet i store og små lokalsamfunn i vår region. Det er økt matproduksjon som er, og vil være, i fokus i årene som kommer. Der stiller vi i elitedivisjonen. Dette ble også grundig dokumentert på Vesterålskonferansen nå i oktober.

Dersom vi nå holder Lofoten, Vesterålen og Senja unna den risiko oljeaktivitet innebærer, vil vi fortsatt holde oss i elitedivisjonen i uoverskuelig framtid. Det er ikke mer kunnskap om oljekonsekvenser noen av våre lokale og sentrale politikere trenger mer av, men grundigere kunnskap om fiskerinæringas betydning for både næringsutvikling og befolkningsutvikling.

 

 

– art3 –
Forrige artikkelHadsel kommune fjernet politikerne fra internett
Neste artikkelSkoleeierne vurderer skolemiljø og regelverk