Et hovedargument for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeaktivitet, er vekst i regionen, næringsutvikling så vel som befolkningsutvikling. Men er det petroleumsaktivitet som er løsninga?

Av, Wenche Cumming, leder Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe

Bladet Vesterålen hadde 28.september følgende overskrift: «Et knallår for bedriftene i Myre Havn.» Videre kunne vi lese at disse 44 fiskerirelaterte bedriftene omsatte for over 5 milliarder i 2015, og forventer økning i omsetninga.

I oktober kom rapporten «Levert» som omhandler leverandørindustrien i Nord-Norge, utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø. Rapporten oppsummerer at de bedriftene i Nord-Norge som leverer til oljeindustrien, hadde ei omsetning på 4.7 milliarder – en nedgang fra i fjor, og de forventer en ytterligere nedgang på nesten 25%. For eksempel har aktiviteten i Harstad har blitt halvert gjennom nedbemanning og konkurser.

Verdt å merke seg er altså at 44 fiskerirelaterte bedrifter på Myre i Øksnes kommune hadde større omsetning i 2015 enn alle oljerelaterte bedrifter i Nord-Norge!

Hammerfest kommune har uten tvil solide inntekter fra aktiviteten på Melkøya, men har dette ført til sterkere befolkningsutvikling i forhold til sammenlignbare kommuner?

La oss se på Hammerfest og Sortland, begge regionsentre og med et innbyggertall på 10-11.000.

Stortinget godkjente utbygginga av Snøhvit i 2002. Produksjonsstart i 2007. I perioden 1995 – 2015, med utbygging og produksjon på Snøhvit, økte innbyggertallet i Hammerfest med 800 innbyggere, mens Sortland økte med 1400. Likevel holdes Melkøya og Snøhvit opp som et lysende eksempel for resten av Nord-Norge: Se til Hammerfest og Melkøya! Nå må også LoVeSe få ta del i oljeeventyret!

Kanskje vi heller skulle se oss rundt i Lofoten, Vesterålen og Senja, se hva fiskerinæring og reiseliv betyr for vekst og utvikling. Oljenæringa har fått en status som overskygger realitetene: Det er fisken, både vill og tam, som er grunnpilaren og som skaper arbeidsplasser og aktivitet i store og små lokalsamfunn i vår region. Det er økt matproduksjon som er, og vil være, i fokus i årene som kommer. Der stiller vi i elitedivisjonen. Dette ble også grundig dokumentert på Vesterålskonferansen nå i oktober.

Dersom vi nå holder Lofoten, Vesterålen og Senja unna den risiko oljeaktivitet innebærer, vil vi fortsatt holde oss i elitedivisjonen i uoverskuelig framtid. Det er ikke mer kunnskap om oljekonsekvenser noen av våre lokale og sentrale politikere trenger mer av, men grundigere kunnskap om fiskerinæringas betydning for både næringsutvikling og befolkningsutvikling.

 

 

Forrige artikkelHadsel kommune fjernet politikerne fra internett
Neste artikkelSkoleeierne vurderer skolemiljø og regelverk