Hadsel kommunestyre har vedtatt å rive Rødskolen på Melbu. Vedtaket kan ikke reverseres eller gjøres om. Beslutningen er med andre ord endelig.

Det framkom et forslag om utsettelse til kommunestyrets kommende møte i mars, men dette ble etter en heftig debatt nedstemt av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, mot 10 stemmer.

Vedtaket som bekrefter at skolen skal rives for å gi plass til inngangen og ankomsten til skolen, samt et trafikkområde med parkeringsplasser, vil betyr at det ikke ligger an til noen forsinkelser for den nye skolen på Melbu.

Høyres Line Vibe foreslo at kommunestyret skulle utsette behandlingen av innbyggerinitiativet om bevaring av Rødskolen til i mars. På den måten ønsket hun å få fram om hvorvidt innbyggerinitiativet kan kjøpe og overta bygget for en symbolsk sum.

Arbeiderpartiets Rainer Skare Lind fra Melbu sa fra talerstolen at han har stor respekt for de som har stått på for å bevare Rødskolen, og at han til nå har holdt seg nøytral i saken.

– Forsamlingsbygg har vi nok av på Melbu. Vi trenger ikke flere som skal konkurrere med de forsamlingshusene vi allerede har. Som elev på skolen i ni år har jeg aldri hørt om kunsten.

Finn Sture Hultgren, Ap, mente at bevaringsgruppen har gjort en kjempejobb, men at det er ganske nytt at kunstverket er så viktig. Han har hatt et forhold til Rødskolen siden den var ny i 1963, men konkluderer med at det først i de senere år har blitt snakk om hvor stor verdi maleriene skal ha.

Kommunestyret vedtok mot fem stemmer at Rødskolen skal rives. Det er et overveldende flertall, som betyr at 80 prosent av kommunestyrets representanter stemte for rivingen.

Forrige artikkelRådmannen innrømmer kommunale lovbrudd
Neste artikkelVil bygge på Melbu, ikke på Ekren