Gruppeleder i Hadsel Høyre, Lina Vibe, går til frontalangrep på makta i Hadsel kommune. Og det er ikke uventet skandalen rundt Hurtigrutens Hus som er utgangspunktet for hennes grunngitte spørsmål til ordfører Siv Dagny Aasvik I Hadsel kommune.

Gruppelederen innleder sine grunngitte spørsmål ved å referere til avsløringene i Vesteraalens Avis omkring hemmelige styremøter som er holdt i Hurtigrutens Hus. Hun viser til styremøter som ikke var kunngjort og som manglet sakslister og protokoll.

– Dette kan tyde på at styret ikke har nødvendig forståelse for lovpålagte formaliteter, og manglende kompetanse til å forvalte store verdier på vegne av Hadsel kommune. Vi har dessverre fått et godt eksempel på hvorfor Høyre insisterer på at kommunene må oppnevne profesjonelle styrer, sier gruppeleder Lina Vibe i Hadsel Høyre.

– Mest graverende er det likevel at de styremedlemmene som posisjonspartiene har oppnevnt, har valgt å holde sannheten tilbake på spørsmål fra journalistene. Dette er så oppsiktsvekkende at det er vanskelig å ta innover seg, i tillegg til at det rammer alle oss som ønsker å gjøre en politisk jobb for Hadsel kommune. Det er på denne måten det skapes mistillit og politikerforakt, sier hun.

Hun viser også til sitt eget leserinnlegg av 6.september med tittelen «Roller og redelighet». Her pekte Høyre på varaordførerens ulike roller i saksbehandlingen av Bømyra Eiendom og Søndre Barnehage, og hvordan dette skaper usikkerhet for hva som egentlig foregår. Like etterpå kommer avsløringene om styremøtene i Hurtigrutens Hus, fremholder hun.

lina vibe gruppeleder hadsel høyre
Gruppeleder Lina Vibe i Hadsel Høyre.

– I kjølvann av disse avsløringene har styret mottatt oppsigelse fra daglig leder Jon Lauvland Pettersen, og beskjed om at styremedlem Arne-Ivar Mikalsen ønsker å trekke seg fra styret. Som svar på kritikken som er fremsatt i kjølevann av dette, velger ordføreren å mer enn antyde at mye handler om Mikalsens inhabilitet i styret. En påstand det ikke er noe hold i. Og, Ordfører, dette er useriøst og uprofesjonelt. I stedet for å gå inn i de faktiske problemstillinger og debattere disse, velger ordføreren å flytte fokus over på det eneste styremedlemmet som posisjonen ikke har oppnevnt selv.

Lina Vibe viser videre til etikkutvalget i KS (kommunens sentralforbund) hvor Tora Aasland er leder. I et innlegg publisert på KS sine nettsider 30.juni 2016, beskriver Aasland mange av de utfordringene man får når politikere velges inn i kommunens styrer, og korrupsjonsmulighetene som åpner seg. Og refererer noen utdrag:

«Det er store forskjeller mellom kommunene. På den nevnte konferansen kom det fram at de som ikke er gode nok, har problemer med å håndtere habilitetsspørsmål, at de ikke har nok åpenhet i vanskelige saker, og at det ofte er svikt i håndtering av formelt styrte saker som for eksempel anskaffelser.»

Og videre:

«Det finnes mange eksempler på uryddig praksis rundt kommunen som eier. Mange av disse kunne vært unngått dersom man for eksempel unngår mulige rollekonflikter ved at ordfører eller andre folkevalgte også sitter i posisjoner i kommunale selskaper, unngå at ansettelser skjer uten utlysing og unngå at oppnevning av styremedlemmer i kommunale selskaper koples på det partimessige styrkeforholdet i kommunestyret.»

– Ordfører, som generalforsamling på vegne av kommunestyret ber vi om ordentlige svar på følgende spørsmål:

  1. Hva mener ordføreren om at styreleder og nestleder i Hurtigrutens Hus KF unnlater å fortelle sannheten om det har vært avholdt hemmelige styremøter, på direkte spørsmål fra redaktøren i VA?
  1. Hvilke konsekvenser får dette for de gjeldende styremedlemmene, og hva vil ordføreren gjøre med styret i Hurtigrutens Hus og kommunens øvrige organer (både KF’er, AS’er og IKS’er), slik at man er sikret profesjonalitet i videre styring av det kommunale foretaket?
  1. Hva er den sittende posisjons ønsker og intensjoner for Hurtigrutens Hus?

Skriver Lina Vibe i sine grunngitte spørsmål datert 25. september 2016. Det er forventet at ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) vil besvare spørsmålene i kommunestyremøteti oktober.

KILDEHadsel Høyre
Forrige artikkelHadsel-mann skal ta knekken på granskogen i Vesterålen
Neste artikkelBli med på polferdene til Børge Ousland