Helsepersonell ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes ignorerte behovene til en nærmere 90 år gammel dame. Hun følte at hun hold på å kveles.

Det går fram av en fire siders lang tirade av klagemål fra den gamle pasientens pårørende, til Fylkeslegen i Nordland, datert 9. mai 2017.

Utfordringen til den gamle damen, som ble behandlet på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes og ble pleiet ved Stokmarknes Sykehjem, er relatert til allergiske reaksjoner. I følge de pårørende har det vært svært vanskelig å få både sykehuset og sykehjemmet til å forstå at hennes allergiske reaksjoner måtte tas på alvor.

– Et av forholdene som har hennes spesielle oppmerksomhet under innleggelse, er sengetøyet og klær som brukes på sykehusene. Hun er svært ømfintlig overfor vaskemidler, og bruker selv derfor allergivaskemidler.

Den eldre mora til de pårørende har derfor alltid opplyst helsepersonellet om hennes spesielle behov for allergitestet sengetøy. Årsaken er at hun blir både tett, tungpustet og får tidvis betydelige pusteproblemer.

Siden den gamle pasienten ikke har husket å varsle fra om dette problemet, har de pårørende gjort helsepersonellet oppmerksom på problemet, uten at det har hjulpet.

– Dette har fått konsekvenser, og det er det jeg ønsker å belyse for Fylkeslegen gjennom denne avviksmeldingen, skriver en av de pårørende.

Før en operasjon på sykehuset på Stokmarknes, ble den gamle mora mer og mer tett. Operasjonen måtte derfor utsettes i påvente av bedre tilstand. Senere ble hun sendt hjem uten at operasjonen ble gjennomført.

Senere ble hun lagt inn igjen, og fikk allergisengetøy. Likevel har ikke dette forholdet blitt ført inn i hennes sykejournal. Derfor ba de pårørende sykehuset skrive inn at allergi var et stort problem for henne, slik at helsepersonell senere ikke skulle glemme det.

De pårørende lister opp en rekke ganger hvor de har gjort helsepersonell oppmerksom på at allergien måtte føres inn i sykejournalen, uten at det ble gjort. Den gamle damen hadde flere brudd, og ved et tilfelle måtte hun fraktes til sykehuset i Bodø. Der var det ingen pårørende til stede, og mora ble igjen lagt i sengetøy som hun ikke tålte.

Fordi en av de pårørende tilfeldigvis var til stede, fikk familien gjort oppmerksom på forholdet.

Under opptrening på Stokmarknes Sykehjem gikk det greit ettersom de vasker sengetøy med allergivaskemiddel. I forbindelse med en ny overføring til sykehuset ble hun igjen lagt i vanlig sengetøy.

– Jeg kom tilfeldigvis innom sykehuset akkurat da det var tre helsearbeidere inne hos henne og jobbet med henne på grunn av pustevansker. Hun følte at hun holdt på å kveles. Fortsatt sto det ingen ting i hennes sykejournal om behov for spesielt sengetøy.

Ved en annen anleding hadde ikke sykehuset funnet allergisengetøy, selv om de pårørende dagen før hadde fått lovnader om det. I klagen til Fylkeslegen i Nordland ramses det opp en lang rekke hendelser av lignende art.

Den gamle damen fikk senere hjerneslag, men under den påfølgende behandlingen slapp de pårørende å påminne helsepersonellet om om allergisengetøyet. Senere oppsto imidlertid samme problemet i forbindelse med at pasienten skulle overføres fra en avdeling til en annen. Fordi en av de pårørende tilfeldigvis var til stede, fikk familien gjort oppmerksom på forholdet.

Ved et tilfelle skal de pårørende blitt irettesatt av helsepersonell, da hun gjorde helsepersonellet oppmerksom på problemet. «Ja, vi kan da ikke legge henne i denne type sengetøy her på avdelingen. Det der er ambulansesengetøy», fikk de pårørende vite. Dette hadde blant annet sin årsak i at sykepleieren ikke hadde hatt tid til å lese sykejournalen til pasienten.

De pårørende til pasienten på Stokmarknes er ennå ikke sikker på om allergiproblemet per i dag er ført opp i sykejournalen til den gamle damen.

– Vi mener at det som har skjedd i denne saken er såpass alvorlig at den hører hjemme på fylkeslegens bord side det her foreligger gjentatte hendelser som indikerer at man ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes ikke har gode nok rutiner for oppfølging når pårørende melder fra om uheldige forhold, skriver de pårørende til fylkeslegen i Nordland.

 

 

 

Forrige artikkelHadsel-skoler begynner skoleåret på fem ulike klokkeslett
Neste artikkelFylkeslegen ber Hadsel reagere etter bekymringsmeldinger