Åtte kommuner i Lofoten og Vesterålen skal knytte nærmere samarbeid for å sørge for mer godstransport sjøveien til og mellom de lokale havnene.

Kommunene Hadsel, Lødingen, Sortland, Bø, Andøy, Vestvågøy, Vågan og Øksnes kommune søkte Kystverket om midler til et slikt prosjekt på tampen av 2016. Nå foreligger penger til prosjektet, i form av tilskudd fra Kystverket.

Halvannen millon

Hadsel Havn KF har nylig fått et tilsagn om 750.000 kroner i tilskudd som prosjektansvarlig for havnesamarbeidet mellom de åtte kommunene. De deltagende havnene bidrar selv med til sammen 750.000, slik at det prosjektet totalt kommer på 1,5 millioner kroner. Prosjektet skal gjennomføres innen utgangen av 2017.

Havnesamarbeid

Målet med ordningen er å støtte havnesamarbeid som stimulerer til mer gods på sjø. Tilskuddsordningen skal legge til rette for at sjøtransportens konkurranseevne styrkes ved at havnene etablerer samarbeidsløsninger som gir bedret transportkvalitet og reduserte kostnader for brukerne, med hensikt å føre til samlet sett mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser.

Forrige artikkelNytt samferdselskart gir nye transportløsninger i Nordland
Neste artikkelHentet ned fra fjellet med helikopter etter snøscooterulykke