Det strategiske samarbeidet Norge og Tyskland har på ubåter, resulterer nå i at Tyskland vil kjøpe det norske missilsystemet Naval Strike Missile (NSM) for ti milliarder kroner. Sjøforsvaret har testet det nye missilet utenfor Andøya.

I følge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet har Tyskland bekreftet at de vil anskaffe missiler fra norsk industri. Dette vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover, heter det.

– Regjeringen arbeider for å få til industriavtaler med ambisjon om at avtalene skal sikre oppdrag til norsk forsvarsindustri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien av nye ubåter. Norsk forsvarsindustri har solide produkter med relevans for nye ubåter, og vi jobber hardt for å sikre internasjonal markedsadgang for disse og andre norske forsvarsprodukter, sier statsminister Erna Solberg.

Samarbeidet med Tyskland gir en solid og helhetlig løsning med betydelig involvering av norsk forsvarsindustri, og vil være med å sikre norske arbeidsplasser i lang tid fremover.

Samarbeidet gir dessuten gode muligheter for både de store, velkjente aktørene, men også for små og mellomstore bedrifter i Norge. På samme måte som Norge anerkjenner Tysklands spisskompetanse på ubåter, anerkjenner Tyskland Norges spisskompetanse på missiler og missilteknologi. Tyskland ønsker derfor å gå inn i et omfattende samarbeid med Norge på dette området.

– Tyskland planlegger å anskaffe et betydelig antall missiler til sin marine. Dette gir store muligheter for norsk industri, både for Kongsberg og for norske underleverandører. Det er viktig å sikre det teknologiske forspranget som norsk missilteknologi gir, og vi vil i årene fremover, sammen med Tyskland, videreutvikle det norske NSM-missilet mot fremtidige trusler, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Tyskland sa seg villig til å inngå i et omfattende missilsamarbeid rundt det norske NSM-missilet da samarbeidet ble avtalt. Verdien av fremtidige salg av NSM til Tyskland vil alene kunne komme opp i over 10 milliarder kroner.

– Samarbeidet med Tyskland gir oss også industrisamarbeid på en rekke andre områder. Ett eksempel er kampledelsessystem for ubåter, der Kongsberg er verdensledende. Også her ligger det kontrakter for norsk industri i milliardklassen i årene fremover, sier forsvarsministeren.

Kongsberg er en stor leverandør av kampledelsessystemer til ubåter, og har kunder over hele verden, inkludert europeiske nasjoner som Italia og Tyskland. Samarbeidet med Tyskland vil ytterligere styrke den posisjonen som norsk forsvarsindustri har opparbeidet seg på dette området gjennom mange tiårs høyteknologisk utvikling. Eksportpotensialet vil øke som en konsekvens av det omfattende samarbeidet som Norge og Tyskland nå går inn i.

Norge har valgt en solid partner for fremtiden. Tyskland er vår største handelspartner og en av våre nærmeste allierte. Nå inngås et enda tettere samarbeid på forsvarssiden, og det vil ha en stor betydning for Sjøforsvaret og Forsvaret for øvrig.

Forrige artikkelStenger E10 på grunn av glatte veier
Neste artikkelMelbu: Entreprenørene lot dritten ligge igjen på tomta