Miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen skal videreutvikles.

Den nye regjeringen, bestående av Høyre, Frp og Venstre, skal videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

Det går fram av av den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre, Frp og Venstre. Det betyr at oljesenteret, som får administrasjon i Vågan og lager i Hadsel, blir videreført som tidligere.

Regjeringen vil styrke Norges internasjonale lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling, og gå foran med offensive nasjonale tiltak. Regjeringen vil redusere forsøpling, rydde opp i forurensing og ta i bruk alternativer til fossil plast. Dette kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst, heter det i den politiske plattformen for de tre partiene.

For øvrig heter det at regjeringen vil:

  • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
  • Ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.
  • Stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet. Regjeringen vil utrede tidsplan og rammer for iverksetting nærmere.
  • Styrke forskningen rundt marin forsøpling.
  • Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.
  • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
  • Forbedre kontrollen med avfall innen skipsfart, fiskeri og oppdrett, herunder styrke mottakssystem for avfall fra skip i norske havner.
  • Videreutvikle ordningen for innmelding av tapte fiskeredskaper og innføre en tydelig merking av fiskeutstyr.
  • Fortsette arbeidet med å rydde opp i massene på sjøbunnen i havne- og fjordområder som er sterkt forurenset av miljøgifter.
  • Sikre god oljevernberedskap, havariberedskap, slepebåtkapasitet og overvåking av kystmiljøet.
Forrige artikkelPolitiet stoppet mann etter tips fra publikum
Neste artikkelMiljøforkjempere innkasserer foreløpig storseier om LoVeSe