Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 at det bevilges 17 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere et miljø- og oljevernbase i Lofoten & Vesterålen.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern- og miljøsentret i Lofoten & Vesterålen.

Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret.

Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport skal foreligge innen 15. februar 2017. Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.

Forrige artikkelStatsbudsjettet: Se alle tallene for Nordland fylke
Neste artikkelLegger ned for å starte nytt