Dagens regjering har overkjørt alle advarsler fra Miljødirektoratet mot å åpne blokker for oljevirksomhet. Ingen av Miljødirektoratets råd har blitt fulgt.

Det går fram av et notat fra Naturvernforbundet datert 21.6.2017.

Under regjeringen Stoltenberg ble 80 prosent (189 av 237) miljøråd overkjørt. Det var ille under Stoltenberg-regjeringen at så få råd fra miljøekspertene ble lyttet til, men Solberg- regjeringen har i løpet av sin periode ikke har fulgt ett eneste råd de har fått om ikke å åpne områder av hensyn til sårbar natur og spesielt verdifulle områder for fisk, sjøfugl og bunnsamfunn.

Les også: Utlyser enormt antall konsesjoner i nord

Naturvernforbundet har gått gjennom alle utlysninger på norsk sokkel siden 2002 og sammenliknet med miljøråd som er gitt mot utlysning av enkelte blokker. Statistikken bygger på råd fra Direktoratet for naturforvaltning og Klif (slått sammen til Miljødirektoratet fra 1. juli 2013) til utlysningen av blokker i ordinære konsesjonsrunder og TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Alle råd er gitt av Miljødirektoratet i deres høringsuttalelser. I tillegg til disse advarslene har både Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet advart mot ytterligere blokker, så regjeringen har overkjørt flere blokker enn dette.

Tallene er sist oppdatert etter 24. konsesjonsrunde. Tallene viser miljøfaglige råd mot utlysning av blokker og om disse rådene er brutt eller fulgt.

24. konsesjonsrunde

Til tross for klare advarsler i høringsrunden har regjeringen lyst ut alle de 102 blokkene som de opprinnelig foreslo å åpne. Miljødirektoratet var svært tydelige i sine advarsler.
«Miljødirektoratet fraråder utlysning av 20 blokker innenfor en radius på 100 km fra Bjørnøya basert på ny kunnskap om store miljø – og beredskapsmessige utfordringer i dette området gjennom hele året.»

Les også: Striden om oljeboring i Nord

KILDENaturvernforbundet
Forrige artikkelNordland innleder nytt samarbeid med Zhejiang-provinsen
Neste artikkelSår tvil om olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen