Fylkesmannen i Nordland har startet arbeidet med å lage en forvaltningsplan for Risøysundet naturreservat, som ble opprettet i 2000.

Forvaltningsplanen skal gi retningslinjer for forvaltning av verneområdene med utgangspunkt i verneforskriftene. Planen skal også foreslå tiltak for skjøtsel og tilrettelegging for bruk, slik at verneverdiene i området blir best mulig ivaretatt. Prosessen er ikke en revisjon av avgrensing av verneområdet eller av verneforskriften.

Fylkesmannen be rom innspill til oppstartsmeldingen innen 1. mai.

Forrige artikkelGalvanisk tæring i Melbu havn
Neste artikkelPolitiet tok hånd om hund i Falkveien