Vestvågøy kommune er tildelt Fylkesmamnnens fornyingspris for 2017; for systematisk forbedringsarbeid ledet av kommunens medarbeidere.

Ordfører Remi Solberg mottok prisen, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø 24. mai med følgende begrunnelse:

«Vestvågøy har gjennom systematisk forbedringsarbeid ledet av kommunens medarbeidere, snudd en negativ utvikling og tilpasset et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud til de økonomiske og driftsmessige rammebetingelsene.»

I hele perioden fra 2009 til 2014 hadde kommunen et markert dårligere resultat enn resten av kommune-Norge. I 2015 snudde det, og kommunen hadde da for første gang et bedre resultat enn landsgjennomsnittet. I 2016 kom kommunen ut av ROBEK-lista (Register om beteinget godkjenning og kontroll).

– Vi er meget imponert over den snuoperasjonen som Vestvågøy har gjort etter at kommunestyret i 2010 vedtok å gjennomføre en helhetlig omstillingsprosess.  Både organisering, struktur, drift og prioriteringer er gjennomgått. Konkrete tiltak har bragt økonomien under kontroll. Resultatet har vært overskudd både i 2015 og 2016.

– Utfordringen nå blir å holde positivt resultat over tid, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Fakta om fornyingsprisen:

Fylkesmannen i Nordland har delt ut fornyingsprisen siden 2011. Prisen ble etablert på bakgrunn av et ønske om å spre gode erfaringer og samtidig inspirere kommunene i Nordland til å satse på fornyingsprosjekter. Gjennom prisen ønsker Fylkesmannen å løfte fram et prosjekt som har utmerket seg. Prisen deles ut under den årlige kommunekonferansen som Fylkesmannen arrangerer. 

KILDEFylkesmannen i Nordland
Forrige artikkelSetter lokal oppdretter under tilsyn
Neste artikkelNordlendingene fikk 21,5 milliarder kroner fra NAV