Nær halvparten av alle nordlendinger fikk penger av NAV i 2016. 45 prosent fikk en eller annen form for statlig ytelse fra NAV i 2016. Totalt ble det betalt ut kr 21 424 000 000 til personer i Nordland fylke. Altså 21,5 milliarder kroner.

NAV har statistikk som tar utgangspunkt i utbetalingene fra NAV til personer bosatt i Norge. Denne statistikken viser de faktiske utbetalingene fra NAV fordelt på de ulike hovedytelsene fordelt per kommune. Gjennom statistikken får man altså svar på hvor mye penger NAV utbetaler til personer på de ulike ytelsene i hver enkelt kommune.

Ser man på tallene for hver enkelt måned i fjor, var det i gjennomsnitt 109 000 innbyggere i Nordland som mottok penger til livsopphold fra NAV. 45 prosent av befolkningen i Nordland mottok dermed en ytelse til livsopphold fra NAV til enhver tid i fjor.

Lavest andel i Bodø og Træna

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 40 prosent av innbyggerne i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Træna på 41 prosent og Nesna på 43 prosent. I den andre enden av skalaen finner vi Ballangen og Bø, hvor 54 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV.

– Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Aldersgruppen 18-66 år

De fem kommunene med lavest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser fra NAV er Bodø (20 %), Træna (20 %), Nesna (24 %), Brønnøy (26 %) og Rødøy (25 %).

De fem kommunene med høyest andel innbyggere i arbeidsfør alder med livsoppholdsytelser er Ballangen (39,1 %), Bø (32 %), Tjeldsund (32 %), Beiarn (28 %) og Bindal (29 %).

21,4 milliarder i fjor

Totalt i løpet av 2016 utbetalte NAV nærmere 21,4 milliarder kroner i livsoppholdsytelser til innbyggere i Nordland. Dette var en økning på 3 prosent fra året før. I tillegg utbetaler NAV-kontorene kommunale stønader som sosialhjelp og kvalifiseringsstønad.

Forrige artikkel– Meget imponert over kommunen
Neste artikkelDette skal du være med på i juni