Fylkesmannen i Nordland har evaluert ekstremværet Ylva i november, og har konkludert med at beredskapen i fylket fungerte bra. Den største overraskelsen i evalueringen er kanskje at enkelte lokalaviser får refs.

 

Ekstremværet Ylva rammet Nordland den 23. og 24. november. Helgeland, Salten og Ofoten ble hardest rammet, mens Lofoten og Vesterålen unngikk uværet disse dagene. Veier ble stengt, skoler ble stengt, tak blåste av hus og mange var uten strøm.

Hovedkonklusjonen i fylkesmannens evaluering er at beredskapen i fylket fungerte bra under ekstremværet Ylva. Ekstremværvarselet fra meteorologisk institutt stemte godt med tanke på vindretning, vindstyrke og skadeomfang. Varselet stemte også god på geografisk utbredelse.

Kommunene responderte godt på varselet som ble sendt ut. Kommunene tok forhåndsregler, iverksatte økt overvåking, satte tekniske avdelinger i beredskap og noen kommuner var proaktive og stengte skoler.

En del kommuner stengte skolene mens uværet pågikk. Vind fra denne retningen og med denne styrken er sjeldent. De kommuner som opplevde å måtte stenge skoler mens uværet pågikk bør se på ordninger som sikrer tidligere stenging ved senere episoder med sterk vind fra sørøst, heter det i evalueringen.

Kommunene gjorde gjennom teknisk avdeling og lokalt brannvesen en stor innsats for å sikre tak og andre løse gjenstander. Dette har vært med på å redusere skadeomfanget og begrense mulighetene for personskader og dødsfall.

Det har vært jobbet godt med informasjon fra lokale medier, kommuner og kraftselskap. God informasjon til befolkningen er med på å redusere skadevirkninger av uværet. Spesielt politiets bruk av twitter gir god informasjon til både media og befolkningen.

Refser lokalaviser

Lokalavisene spiller en veldig viktig rolle i å formidle hva som skjer. De fleste lokalaviser har sine nettsaker bak betalingsmur. En del aviser (Fremover, Avisa Nordland og Helgelendingen) hadde liveoppdateringer liggende åpnet på nett. De avisene som ikke har dette bør lære av disse avisene. Lokal informasjon i en krisesituasjon kan være med på å begrense tap av liv, helse og verdier og bør gis gratis ut til befolkningen.

Samordning mellom regionale aktører fungerte bra. Informasjonsutveksling fungerte godt. Fylkesmannen vil ta initiativ ovenfor politiet for å se på rutiner for utveksling av informasjon mellom etatene.

KILDEEvaluering av ekstremværet Ylva
Forrige artikkelLokal historie i Nordland skal sikres for framtida
Neste artikkelKjent og kjær kystfugl inn på global verneliste