Samferdselsdepartementet har ansatt leder for det midlertidige sekretariatet for oljevern- og miljøsenteret som regjeringen har besluttet å etablere i Lofoten/Vesterålen.

– Jeg er fornøyd med å ha fått på plass Lene Gjelsvik som leder for sekretariatet. Hun har solid fagkompetanse og allsidige erfaring, og jeg fram til å få overlevert forslaget til konsept for det nye senteret, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept for oljevern- og miljøsenteret med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017.

Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.

– Forslaget vi får fra sekretariatet vil være et viktig bidrag når regjeringen skal ta sin endelige beslutning om etableringen og lokaliseringen. Det er viktig at vi får faglig vurdert hvilke oppgaver som kan tillegges et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i behov innenfor oljevern og håndtering av marint avfall.

Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter.

– Med ansettelsen av Gjelsvik som leder, er vi nå enda et skritt videre i arbeidet med å få på plass det nye senteret. Det er bra, sier samferdselsministeren.

Lene Gjelsvik er utdannet Cand. Agric ved Norges landsbrukshøyskole i 1999. Etter utdannelsen har hun arbeidet for Sogn og Fjordane Skogeigarlag , HAFS-regionråd og Askvoll kommune, før hun i 2011 begynte som senioringeniør i Kystverket der hun arbeider fortsatt.

Les også: Vil bruke 41,1 millioner til oljevernbasen

Les mandatet for utredning av forslag til konsept for et oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.

Forrige artikkelIkke stol 100% på ditt lokale verksted
Neste artikkelVil bruke 41,1 mill til oljevernbasen