I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det brukes 41,1 millioner skattekroner til en miljøbase/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen.

I statsbudsjettet står det at Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

«I 2015 blir det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet skal lage en foreløpig rapport innen 1. juli 2016 og en endelig rapport innen 1. januar 2017. Sekretariatets arbeid skal skje i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet skal foreløpig ha arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.»

Les mer: Hun skal lede oljevern- og miljøvernsenteret

Forrige artikkelHun skal lede oljevernsenteret
Neste artikkel– Byggesaksbehandlerne mangler kompetansen