Akkurat i disse dager pågår tunge og avgjørende forhandlinger i Stortinget. Det dreier seg om Forsvarets framtid og om regjeringen får flertall for sine forslag. Forslag som etter manges mening betyr å svekke Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge.

Av fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Alle som kjenner hvordan det politiske systemet i Norge fungerer vet at det ikke er likegyldig hvilke signaler Stortinget får under veis i slike store og viktige saker. Derfor er det avgjørende viktig at landsdelen og regionen har et mest mulig samlet og entydig budskap.

Derfor diskuterte fylkestinget Forsvarets langtidsplan denne uken, og derfor gjorde fylkestinget en rekke vedtak med innspill til Stortingets behandling. Vedtak som ble gjort med overveldende flertall, men hvor Høyres gruppe i fylkestinget stemte i mot.

Høyre fremste folkevalgte i Nordland støtter ikke Stortingets tidligere vedtak om at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab flyttes til Reitan. De mener det er helt greit at sjefen for Luftforsvarets styrker befinner seg på Rygge, mens resten av den operative ledelsen i Forsvaret er samlet i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan.

Høyres gruppe stemte også samlet mot videreføring av arbeidet med modernisering av den nasjonale luftkommando- og luftkontrollstrukturen. Akkurat som representantene fra Høyre stemte i mot at oppbyggingen av Luftoperasjonssenter NAOC på Reitan er viktig og må prioriteres.

Med ett hederlig unntak stemte Høyres gruppe mot nye maritime overvåkingsfly til Andøya.

Og når vi så kommer til hva som skal skje med Forsvarets områder på Bodø flystasjon stemmer Høyres gruppe i fylkestinget i mot å støtte sin egen regjering:

Punkt 4 i fylkestingets vedtak lyder:

«Fylkestinget er tilfreds med at Regjeringen foreslår at verdiøkningen av arealer som frigjøres ved opphør av kampflyaktiviteten, kan bidra til å finansiere en ny lufthavn i Bodø. Fylkestinget i Nordland ber om at Stortinget gjennom sin behandling slår fast at dette skal skje.»

Å stemme i mot dette i fylkestinget kan vanskelig oppfattes som noe annet enn at Høyre i Nordland ikke lenger støtter det framtidsrettede arbeidet for Ny by og ny flyplass i Bodø.

Om noen stusser på behandlingen i fylkestinget anbefales å se debatten på sak 133 og protokollen fra fylkestinget. Se https://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=5106&AId=53100

Høyres forslag fikk 8 stemmer og falt (8H).

Komiteinnstillinga punktene 1-2, 4-6, 8-11 og 13-14 vedtatt mot 8 stemmer (8H). Komiteinnstillinga punkt 3 vedtatt mot 8 stemmer (8H).

Komiteinnstillinga punkt 7 vedtatt mot 10 stemmer (8H, 2R).

Venstres forslag til punkt 12 fikk 14 stemmer og falt (2V, 9H, 2R, 1MDG).

Komiteinnstilinga punkt 12 vedtatt mot 9 stemmer (9H).

 

Forrige artikkelLegger ned for å starte nytt
Neste artikkelNye fartøy til Kystvakten, bygg og anlegg til Hæren og Luftforsvaret