Brann- og redningsetaten i Hadsel har sett seg nødt til å purre på Stokmarknes Sykehjem etter at hjemmet ikke reagerer på brannvesenets henvendelser.

Stokmarknes sykehjem fikk frist til å svare Brann- og redningsetaten i Hadsel vedrørende et tilsyn de hadde på slutten av fjordåret. Nå på nyttåret har brannvesenet sett seg nødt til å purre på sykehjemmet. Sykehjemmet fikk så en ny frist i januar om å svare brannvesenet.

– Tilsynsmyndigheten vurderer å ilegge pålegg om retting av de avvik som er angitt i tilsynsrapporten i medhold av brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 første ledd dersom det ikke innen fristens utløp er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding med fremdriftsplan, jf. forvaltningslovens § 16, skriver branninspektør Eirik Sletten i et formelt brev til Stokmarknes Sykehjem.

Forrige artikkelFylkeslegen kritisk til demensomsorgen i Hadsel
Neste artikkelHan blir bergteknisk ansvarlig for steinbruddet i Brattåsen