Først trodde folk at Statoil-stasjonen på Melbu skulle legges ned. Så viste deg seg at stasjonen bare måtte få nye bensin- og diseltanker for å tilfredsstille nye miljøkrav. Nå viser det seg at grunnen under stasjonen, der bensin- og dieseltankene ligger, kan være sterkt  forurenset.

Dette går fram av et brev fra Multiconsult AS på Sortland til Hadsel kommune. Dokumentet fra konsulentselskapet er datert 23. januar 2014, men har blitt holdt unna kommunens postjournal inntil 4. februar. I praksis har ikke dokumentet vært tilgjengelig før mandag 10. februar. Det betyr at det har gått nesten to og en halv uke fra brevet ble sendt fra konsulentselskapet til det ble offentlig kjent i postjournalen til Hadsel kommune.

Dokumentet fra Multiconsult til kommunen er foreløpig ikke tilgengelig, men det er kun snakk om tid før detaljene foreligger. Etter det vi forstår gjelder brevet gårdsnummer 53, bruksnummer 192 på Melbu, men ttittelen «Tiltaksplan for graving i antatt forurensede masser». Dette er eiendommen hvor Statoil-stasjonen på Melbu ligger. Eiendommen eies av Markedsbrygga Eiendom AS på Stokmarknes, hvor Bjørn Edvardsen er administrerende direktør.

I brevet fra Multiconsult AS på Sortland beskriver konsulentselskapet en tiltaksplan for graving av antatt forurensede masser, som det heter i brevet til kommunen. I og med at brevet foreløpig ikke er gjort offentlig i sin helhet, er det uklar hvor alvorlig grunnen under bensinstasjonen faktisk er forurenset. Eller hvor lite grunnen eventuelt er forurenset. Det går ikke fram av kommunens postjournal. Det går heller ikke fram hvorvidt noe av forurensningen har spredd seg til andre eiendommer, eller om bensin eller diesel eventuelt har spredd seg,  og evnetuelt nådd ut til sjøen nedenfor bensinstasjonen.

Forrige artikkelNNN: Krever handling etter fraværende fiskeripolitikk
Neste artikkelFiskeribrev fra regjeringen er hyggelig lesning for Melbu