− Filetindustrien tåler ikke ytterligere utsettelser. Periodisering av kvoter må iverksettes ved første mulighet, sier Jan Egil Pedersen, leder i NNN før styremøtet i Norway Seafoods onsdag denne uka. Og tar Norway Seafoods i forsvar mot overdimensjonerte og urealistiske oppslag i en rekke nordnorske medier.

Dagens regelverk fører til at fiskerne setter til side viktige faktorer i sin iver i å få opp så mye fisk som mulig, på kortest mulig tid. Dette er ødeleggende og vi ser at kvaliteten blir for dårlig når kvoten tas opp i løpet av noen få måneder. Det skriver Norsk Næring og Nytelsesmiddelforbund (NNN) på sine hjemmesider.

Dårlig kvalitet er ødeleggende for merkevarebygging og økonomi. Vi vet at det økonomiske tapet for dårlig kvalitet er i størrelsesorden av alle lønnskostnadene filetindustrien, slår NNN fast.

Krever handling
Problemene i fiskeripolitikken skyldes en feilslått fiskeripolitikk uavhengig av politisk parti, og det går ut over filetindustrien. I flere år og støttet av mange lønnsomhetsrapporter for denne næringen, er det trist å se at politikere skyver denne saken foran seg uten å ville ta ansvar, heter det.

− Vi vil nå gå på banen for å endre kvotepolitikken. Periodisering må først prioriteres. Når det er på plass vil NNN ta stilling til de mange andre problemstillingene som bransjen sliter med, sier en bekymret leder i NNN, Jan-Egil Pedersen.

Markedsbygging
Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon heter det i Stortingsmeldingen som ble lagt frem i mars 2013. For å oppnå dette nytter det ikke med den handlingslammelsen vi ser i dagens politikk. Det er en offensiv strategi som må følges opp av en offensiv politikk.

Norske bedrifter som skal levere sine produkter i markedet vil ikke kunne vinne fram uten jevn tilgang på kvalitetsråvarer hele året.

− Et annet element er leveringsforpliktelsene, kanskje bør andre gis en mulighet til å oppfylle intensjonene bak leveringsforpliktelsene, dette vil igjen bety at mer av overskuddet ville bli igjen i kystsamfunnene, tilføyer Pedersen i NNN.

Ensidig kritikk
NNN er overrasket over den ensidige kritikken av Norway Seafood, noe vi her også har kommentert i det siste. For å skape overskudd er selskaper som Norway Seafood avhengig av å tilpasse strukturen til de rammevilkårene som gjelder. NNN mener nå at det eneste riktige er å sørge for at reglene endres slik at bedriftene har jevn tilgang til råstoff hele året.

Forrige artikkelAsylmottaket: Skremmende guttestreker på Melbu
Neste artikkelStatoil-stasjonen på Melbu trolig forurenset