Nærings- og fiskeridepartementet har konkludert med at Havfisk ASA sin aktivitetsplikt ikke omfatter anlegget i Mehamn, men trålerne må fortsatt levere fisk til anlegget i Mehamn. Det er hyggelig lesning også for fileten på Melbu, fordi fiskeridepartementet med stor tydelighet slår fast at trålerfisken skal leveres.

Dette går fram av et brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Havfisk ASA. Kjell Inge Røkke og Havfisk ASA er neppe fornøyd med brevet fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker, fordi det samtidig som det slår fast at Havfisk ikke har plikt til aktivitet, likevel sier at Havfisk er forpliktet til å levere trålerfisk til anlegget i Mehamn. Dette er godt nytt for de andre anleggene langs kysten, Melbu inkludert, fordi fiskeriministeren her trolig setter noen klare føringer for levering av trålerfisk i mange år framover.

– Dette er en ren rettslig vurdering av hvorvidt Mehamn er omfattet av aktivitetsplikten. Det er viktig for meg å understreke at avgjørelsen gjelder aktivitetsplikten i Mehamn isolert, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Da Aker Seafoods gikk inn i fiskeindustrien i Finnmark i 2005 stilte myndighetene krav om aktivitet på en rekke av anleggene. Vedtaket ble stadfestet ved delingen av selskapet i 2006. I vedtaket står det at aktivitetsplikten gjelder ”industrivirksomhetene som Aker Seafoods Finnmark driver i Finnmark”. I 2005 var det ingen aktivitet i Mehamn. Slik vedtaket er utformet, omfattes derfor ikke anlegget i Mehamn av dette aktivitetskravet.

– Jeg har stor forståelse for engasjementet i Mehamn og den usikkerheten denne saken har skapt. Klagesaken har ligget i departementet siden 2011, og det var nå nødvendig å ta en beslutning, sier Aspaker.

Og slik konkluderer Nærings- og fiskeridepartementet i sitt brev til Havfisk ASA (tidligere Aker Seafoods):

”Konsesjonene for å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og vil ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten. Ved en eventuell nedleggelse eller reduksjon av industrivirksomhetene som Aker Seafoods Finnmark AS driver i Finnmark, vil ervervstillatelsene og torsketrålkonsesjonene for fartøyene som selskapet kontrollerer gjennom Hammerfest Industrifiske AS og Finnmark Havfiske AS, kunne bli trukket tilbake. En slik inndragning vil ikke nødvendigvis gjelde trålere/konsesjoner som inntil nå har vært eiet gjennom det anlegg som legges ned el. En inndragning vil blant annet bero på hvilke trålere/konsesjoner som faktisk har levert til det enkelte anlegg.”

Forrige artikkelStatoil-stasjonen på Melbu trolig forurenset
Neste artikkelBrit Grønmyr ansatt som forvalter av Møysalen nasjonalpark