Ifølge Sametingets tilrådning kan Sortlandsbrua få sitt paralellnavn på nordsamisk.

Etter en grundig vurdering har Sametinget kommet frem til at det nordsamiske navnet for brua skal være «Suorttárovvi».

Denne avgjørelsen kommer som svar på en henvendelse fra Kartverket, som etterspurte den nordsamiske skrivemåten for navnet på Sortlandsbrua. Sortland kommune tok denne oppgaven på alvor og baserte sitt valg på lokale uttaler og rettskrivingsprinsipper i nordsamisk, i henhold til stedsnavnloven.

Lokale uttaler har betydning

Stedsnavnlovens paragraf tre vektlegger lokale uttaler og prinsippene for rettskriving i nordsamisk. Likevel skal allment kjente ord følge gjeldende rettskrivingsregler.

I en henvendelse fra Sametinget til Sortland kommune vises det ellers til at stedsnavnloven gir lokale organisasjoner rett til å uttale seg i saker knyttet til stedsnavn som de har en spesiell tilknytning til.

Høringsfrist

Sametinget opplyser at kommunen er ansvarlig for å kunngjøre at det er startet en navnesak, og sende varsel om saken og kopi av stedsnavnkonsulentens anbefalinger til lokale foreninger. Høringsfristen er to måneder.

Sortland kommune oppfordres til å sende inn høringssvar til Stedsnavntjenesten, eventuelt en melding om at høringen er gjennomført uten innspill, slik at Stedsnavntjenesten kan gi den endelige anbefalingen.

Forrige artikkelKystverket gir grønt lys for oppdrettsanlegg ved Hoholmen
Neste artikkelWiderøe fikk ny storkontrakt