I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 foreslås det å bruke 14 millioner kroner på opprensning av giftig bly ved skytterbanen på Melbu.

Saneringen ved det tidligere skyteanlegget for Heimevernet har vært på trappene i flere år. Og nok en gang foreslås det å bruke penger på Melbu.

«Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Regjeringen foreslår å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2017.» Heter det i regjeringens oversikt over foreslåtte bevilgninger over statsbudsjettet for 2018 for Nordland fylke.

Forrige artikkelFramtidas videregående skal tilpasses næringslivet
Neste artikkelStatsbudsjettet: Se alle tallene for Nordland fylke