Den videregående skolen i Nordland skal i mye større grad stemme med arbeidslivets etterspørsel i framtida.

Det opplyser fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen. Nordland fylkesting har vedtatt «Satsingsområder og fremtidig utdanningsprofil ved de videregående skoler i Nordland». I de kommende årene skal skolene i mye større grad dimensjoneres etter behovene til arbeids- og næringslivet i de enkelte regionene.

– De enkelte skolene skal ha en tydeligere utdanningsprofil, og skal ha et utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv, underbygger utdanningsråd Hild-Marit Olsen (Ap).

Vil øke gjennomføringen
Ved å utdanne elever som treffer arbeidslivets behov for kompetanse mener Olsen at man løser flere utfordringer i dagens videregående opplæring.

– Vi vil øke gjennomføringen og færre vil falle ut av utdanningen. Det er en svært dårlig løsning å begynne på en yrkesfagutdanning der det ikke finnes læreplasser i andre endene av skoleløpet. På samme måte er det helt naturlig å sørge for å utdanne ungdommer i fagområder der det finnes både læreplasser og ledige jobber. Med en tilpasset utdanningsstruktur som stemmer med behovene i de enkelte regionene, får man altså flere positive gevinster, mener hun.

Læreplasser er nøkkelen
Og nettopp tilgjengelige læreplasser vil være et nøkkelpunkt når det for kommende år skal meisles ut hvilke yrkesfag som skal være ved de enkelte skolene. Leder i utdanningskomiteen i fylkestinget, Tom Vidar Karlsen (Ap), er glad for at det nå tas strukturelle grep når man vedtar hvilke utdanninger man skal ha ved de enkelte skolene i Nordland, heter det i en pressemelding.

– Vi vil se de enkelte regionene i sammenheng. Skolene vil ha en tettere dialog med næringslivet og bransjeorganisasjoner. Her skal alle spille på lag for at elevene våre får fullført sine fagutdanninger. Tilgjengelige læreplasser er helt avgjørende for at vi skal få dette til, og vil bli vektlagt når vi endrer tilbudsstrukturen, forklarer Karlsen.

Sterke fagmiljøer
Tom Vidar Karlsen er klar på at skolene nå vil måtte spisse sine profiler, og utvikle enda sterkere fagmiljøer.

– Vi skal ha gode fagmiljøer innen de enkelte utdanningstilbud både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Arbeidet med å utvikle skolenes satsingsområder og fremtidig utdanningsprofil, skal nå forsterkes og integreres i den årlige planlegging av tilbudsstruktur, sier Karlsen.

Forrige artikkelPasient misfornøyd med samarbeidet ved sykehuset
Neste artikkelRegjeringen vil bruke 14 millioner på Melbu