Nordland fylke er blant de tre fylkene i landet med høyest legemeldt sykefravær. Første kvartal 2017 var sykefraværet på 6,4 prosent. Nordland har også en høy andel gradert sykmeldte.

Nordland har, sammen med Nord-Trøndelag, det nest høyeste sykefraværet i landet med 6,4 prosent. Kun Finnmark har høyere, med 6,5 prosent. Oslo er det fylket som har det laveste sykefraværet med 4,6 prosent, heter det i en pressemelding fra NAV.

I landet som helhet er sykefraværet på 5,6 prosent i 1. kvartal 2017, som tilsvarer en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Sykefraværet i Nordland var 8,2 prosent for kvinner og 4,9 prosent for menn i 1. kvartal 2017.

Andelen gradert sykmeldte i Nordland er 27,1 prosent. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (30,3 prosent) enn for menn (21,7 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 23,8 prosent. 

Varighet på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 1. kvartal 2016 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38,8 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 49,3 dager, som er blant de lengste i landet.

– Noe av årsaken til det høye sykefraværet i Nordland er at folk er lenge sykmeldte, i tillegg til demografi, næringsstruktur og geografi. Det er bra at så stor andel av de sykmeldte er delvis i jobb, fordi dette vet vi har positiv betydning for helsen, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland.  

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,7 prosent) og transport og lagring (7,1 prosent). Lavest sykefravær finner vi innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (4,0 prosent).

Størst økning fra 1. kvartal 2016 finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon som har økt med 11,9 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,7 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,8 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,6 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,3 prosent) og psykiske lidelser (19,6 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over 60 prosent av sykefraværstilfellene i fylket.

Lavest sykefravær i kommunene Lurøy og Grane

Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Lurøy med 4,0 prosent og Grane med 4,6 prosent. Med en nedgang i sykefraværet på 39,4 prosent er Lurøy den kommunen med størst nedgang fra 1.kvartal 2016. Ballangen kommune har det høyeste sykefravær på 12,4 prosent.

Forrige artikkelSår tvil om olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelBygger nytt personalbygg til knutepunkt for Lofotringen