Vesterålen Reiseliv mener at italienske turoperatører og reisebyråer har satt Vesterålen på kartet som mulig nytt satsingsområde.

Det melder organisasjonen i en pressemelding etter at Vesterålen reiseliv i mars har deltatt på Nordisk Workshop i Milano, en møteplass hvor de nordiske landene fikk presentere seg for over 120 turoperatører og reisebyrå i Italia.

Italienske turoperatører og reisebyråer viser stor interesse for de nordiske landene, og på denne workshopen var det et 20-talls nye turoperatører som spesielt vektla Vesterålen som et mulig nytt satsningsområde.

Naturbaserte aktiviteter, ren luft, midnattssol, nordlys og urørt natur lokker. Vandring og sykling står høyt, i tillegg er de svært interessert i lokal kultur og mat. Flere gav også uttrykk for at Vesterålen oppfattes som rolig og uten masseturisme, her er det god plass og lokalbefolkningen er vennlig.

Italia er et raskt voksende marked, i følge tall fra Innovasjon Norge var det en økning på 20 prosent i antall overnattingsdøgn fra Italia i Norge fra 2015 til 2016. I snitt blir den italienske turisten 9,5 dager i Norge.

Lavere oljepriser og synkende kronekurs har gjort Norge mer attraktiv på det italienske markedet. Risikofaktorer som terrorisme har innvirkning og Norge oppfattes som en sikker destinasjon. Nordlys og midnattssol regnes som eksotisk. Potensialet er stort og Vesterålen er attraktiv på grunn av urørt natur, tilrettelagte turer og unike aktiviteter.

Vesterålen reiseliv, Hvalsafari AS, NordNorsk reiseliv og Widerøe hadde stand ved siden av hverandre på samlingen og fikk vist fram alt det flotte Nord-Norge kan by på.

Forrige artikkelBest og dårligst på sysselsetting i Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelNordmenn skal fortsatt eie norske fiskefartøyer