Etter at vesterålspolitikeren Johnny Solsvik har hørt på utrederne i to timer, er han om mulig enda mer overbevist om at kommunereformen er mer tvang enn frivillig.

Vesterålen regionråd arrangerte torsdag et stort møte i Hurtigrutens Hus hvor funnene fra utredningen om kommunereform og kommunesammenslåing ble lagt fram.

– Etter å ha hørt på utrederne i to timer, er jeg enda mer overbevist om at kommunereformen mer og mer ser ut til å være en tvangspross, mens det fra sentralt hold blir gitt inntrykk av at det er en frivillig prosess, sier Andøy-ordfører Johnny Solvsvik i et intervju med 8445melbu.no.

Johnny Solvsvik viser blant annet til at utredene under presentasjonen i Hurtigrutens Hus fredag viste til noen hovedsatsingsområder i Vesterålen. Der ble noen veiprosjekter i Bø, Øksnes og Andøy brukt som eksempler, samtidig som utvidelse av flyplassen på Stokmarknes ble trukket fram.

Johnny Solsvik er overrasket over at utrederne i sin utredning ikke nevner sjømatnæringen i Vesterålen i det hele tatt. Han er også overrasket over at store havneutbygginger i regionen ikke er med i vurderingene, noe han mener de burde – i og med at store deler av Kystverkets investeringer skjer nettopp i Vesterålen.

– Jeg vil gi honnør til de objektive funnene som utredene viser til i sin rapport, men jeg etterlyser større klarhet i den framtidige økonomien for kommunene. Når vi nå ikke får den informasjon gjennom rapporten som vi kunne regne med før beslutningene omkring kommunereformen skal tas, må vi også presentere denne usikkerheten overfor lokalbefolkningen lokalt.

– Med dette som utgangspunkt stiller jeg spørsmål om hvorvidt frivilligheten i kommunereformen er reell. Dersom det ligger økonomiske føringer i reformen som gjør at kommunene ikke har noe reelt valg, så bør nasjonalforsamlingen overta oppgaven og tegne kommunekartet slik grunnloven sier.

Andøy kommune har besluttet å ha en rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing.

– Det fremheves av enkelte at dette er rådgivende folkeavstemminger, men jeg mener at vi som politikere må følge folkets råd, og jeg vil stå på den beslutningen som folket i Andøy kommer fram til under folkeavstemmingen, sier Johnny Solsvik.

Forrige artikkelHadsel hemmeligholder over en lav sko
Neste artikkelSlik blir programmet for årets Sommer-Melbu