Neste ukes fylkesting i Nordland skal debattere den videregående skolen. I følge gruppeleder Kai Henriksen er det to viktige saker som skal opp.
– Sakene «Helhetlig melding om videregående opplæring i Nordland» og «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland» er kjempeviktige. Videregående opplæring er en av kjerneoppgavene til fylkeskommunen, og selvsagt  et hjertebarn for oss i Høyres fylkestingsgruppe, sier Henriksen som håper på en god debatt i fylkestinget om dette viktige temaet.

Olje og gass

– En annen viktig sak for fremtidens Nordland er saken om utvidelse av leteområder for olje og gass. Det er veldig positivt at det foreslås utvidelse blant annet ved Skarv-feltet utenfor Helgeland. Vi er veldig opptatt av å gi olje- og gassnæringen muligheter til å utvikle seg vider og bidra til arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, sier Henriksen.

Reiseliv

Også reiselivet i fylket får en viktig plass under dette fylkestinget.

– Saken om strategi for reiseliv og opplevelsesnæringa i Nordland 2017-2021 er veldig interessant. Vi er opptatt av at fylkeskommunen skal være en god tilrettelegger for reiselivet i fylket, blant annet gjennom infrastrukturtiltak. Spesielt videreutvikling av vinterturisme synes jeg er kjempespennende, her er det store muligheter, sier Kai Henriksen.

Forrige artikkelRuspåvirket bilfører pågrepet etter trafikkuhell
Neste artikkelUng råkjører fikk fengsel, bot og inndratt førerkort