Da Melbu skole meldte stor interesse for Museum Nord sine aktiviteter i anledning Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnslovsjubileet 2014, gikk henvendelsen trolig rett i den såkalte glemmeboka. Melbu skole har så langt ikke fått noen respons på henvendelsen til Museum Nord og ser på det hele som lite seriøst.

Det var  adjunkt ved Melbu skole, Ann Mari Engebakken, lærer på niende trinn ved Melbu skole som hadde sørget for å melde klassen på opplegget med navnet «Hold kjæft, vær deilig! Kvinner skal tie i forsamlingen?»

Ble påmeldt
– Etter at jeg meldte klassen på opplegget har jeg ikke fått noen tilbakemelding på om dette var noe som kom til å foregå hos oss i Vesterålen eller ikke. I påmeldingspapirene sto det opplyst at de skulle komme med forestillingen i uke 37 og at de skulle komme tilbake med mer informasjon. Siden da har jeg ikke fått noen respons på dette, og så på det hele som lite seriøst, sier Ann Mari Engebakken ved Melbu skole til 8445melbu.no

Museum Nord
Det er Museum Nord  i samarbeid med de andre museene i Nordland som har utviklet et tilbud til skolene i anledning Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014. Alle niendeklassene i fylket blir invitert med på et forskningsopplegg med spørsmål om likestilling og demokrati. Forskningsoppgavene innledes med et tankevekkende teaterstykke med tittelen «Hold kjæft, vær deilig! Kvinner skal tie i forsamlingen?».

Ingen tilbakemelding
Melbu skole har ventet lenge på en tilbakemelding, men har så langt ikke hørt noe fra arrangørene. Teaterforestillingen skulle turnere i hele fylket i løpet av 2013 og 2014. Og nå har i alle fall 2013 passert, så skolen lurer på hva som skjer.

Forskning
Det er meningen at elevene i prosjektet skal sende inn forskningsbesvarelser som skal danne grunnlaget for en konkurranse, hvor vinnerklassen får en tur til Stortinget i Oslo, Eidsvollsbygningen på Eidsvoll eller til Sametinget / Samediggi i Karasjok!

Teaterforestilling
Som en del av skoletilbudet er det brukt betydelige beløp på å utvikle en nettressurs på nettadressen www.demokratinordland.no med informasjon om teaterforestillingen, om forskningsoppgavene, og påmelding og veiledning for skolene. Selv om det er mye interessant lesing, blant annet om Kvinnestemmer fra Nordland, portretter av kvinner fra hele fylket – har Melbu skole så langt ikke fått anledning til å delta.

Svir av statlige midler
Prosjektet er ledet av Museum Nord, Nordlandsmuseet, Helgeland Museum og Nordland fylkeskommune. Prosjektet er støttet med statlige midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Den kulturelle skolesekken i Nordland.

At inkluderingsdepartementet har bidratt med en ikke ubetydelig del av finansieringen i prosjektet, burde tale for at Melbu skole med mange elever knyttet til det lokale asylmottaket fikk delta og få denne forestillingen til skolen sin.

(illustrasjon ved streetartkunstneren Stein, foto ved Martin Losvik)

Forrige artikkelBassenget kan åpne til Sommer-Melbu
Neste artikkel– Vi kommer med teaterforestillingen til Melbu skole!