Alt for mange lærerløse timer i videregående skoler i Nordland og elever kjenner svært dårlig til skolenes varslingsrutiner.

Ungdommens fylkesråd I Nordland får mange henvendelser som dreier seg om videregående opplæring. Bl.a. klager ungdom på undervisning som ikke holder kvalitet, lærerløse timer og opplever dårlig kommunikasjon mellom lærere og administrasjon ved informering til elevene.

For å få oversikt over omfanget av dette opplevde problemet har UFR gjennomført en spørreundersøkelse blant elever i vg skoler i fylket.

321 elever har svart

64% opplever at lærer ikke møter til time og at det ikke er gitt beskjed

18% melde at lærerfravær skjer ukentlig eller månedlig.

Kun 23% kjenner skolenes prosedyrer for å melde avvik.

60% opplever at undervisningen I et fag ofte er mangelfull.

UFR vil med rette søkelyset mot problem som er vel kjent, heter det i en pressemelding.

UFR vil utfordre skoleeier Nordland fylkeskommune til å gjøre noe med dette. Nå!

Forrige artikkelDisse fikk gjeve kulturpriser
Neste artikkelTar opp forholdet Norge – Russland i hovedgården