Nordland Akademi inviterer til foredrag om forholdet mellom Norge og Russland, i Melbo Hovedgård.

Foredraget ”Dialogtradisjon og trusselbilder. Norge og Russland 1814 – 2014” med Kari Aga Myklebost, Universitetet i Tromsø, tar for seg Norges forhold til Russland fra 1800-tallet og fram til i dag. Da med særlig fokus på den norske småstatens evne til dialog med stormakts-naboen Russland, skriver akademiet i en pressemelding.

Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krim-halvøya og urolighetene i Ukraina har aktualisert vår forståelse av det store nabolandet i øst. Er Russland venn eller fiende? Er Russland til å stole på i internasjonal politikk, og særskilt for Norge, som nabostat?

Og hvilken rolle kan og bør småstaten Norge spille i møte med Russland? Det asymmetriske forholdet mellom småstaten Norge og den russiske stormakten har historisk sett vært avgjørende for norsk sikkerhetspolitisk orientering, og er det fortsatt i dag.

Samtidig er det et faktum at den norsk-russiske grensen i nord – som under den kalde krigen var det eneste sted der NATO og Sovjetunionen støtte direkte sammen uten noen mellomliggende buffersone – har vært stabil og fredelig siden opprettelsen i 1826. Den regnes i dag som Russlands eldste nåværende statsgrense. Med delelinjeavtalen i Barentshavet i 2010 fikk Norge bekreftet sin unike posisjon overfor Russland, som en småstat med evne til å få den russiske bjørnen i tale på en konstruktiv måte.

Kari Aga Myklebost er Barents Chair in Russian Studies ved UiT Norges arktiske universitet, og arbeider med russisk historie og med de historiske relasjonene mellom Russland og de skandinaviske statene.

Forrige artikkelHjelp! Vi får ikke lærere!
Neste artikkelÉn av tre elever uten lærlingeplass