Hadsel kommune holder fortsatt åpen muligheten for en sammenslåing med Vågen og Lødingen kommune, under forutsetning om at det blir bygget en undersjøisk tunell under Hadselfjorden blir bygget.

Det er ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i en henvendelse til Vågan kommune. Og det skjer i forbindelse med valg av nytt arbeidsutvalg som jobber med kommunereformen. Dette er et politisk utvalg opprettet etter kommunevalget høsten 2015 og som har som oppgave å drive prosessen videre.

Utvalget har tidligere konkludert med at Hadsel først og fremst utreder å være selvstendig kommune i framtida, det såkalte 0-alternativet, på nåværende tidspunkt. Noe av bakgrunnen er at nabokommunene i Vesterålen, først og fremst Bø, Øksnes og Andøy, har gitt uttrykk for et ønske om å bestå som egne kommuner.

– Vi er imidlertid positiv til å utrede alternativer i Vesterålen om våre naboer her gir andre signaler enn de som så langt har framkommet. Utvalget har også drøftet alternativet Hadsel, Vågan og Lødingen. Utvalget stiller seg positivt til å vurdere dette såfremt det fattes positive vedtak knyttet til utredning, planlegging og finansiering av Hadselfjordtunellen. Dette med bakgrunn i at vi mener det må være en forutsetning for god, intern kommunikasjon i en eventuelt ny kommune. Dette vil være en prosess som ikke kan være avklart før våren 2017, og inntil disse forhold er avklart mener vi det ikke vil være naturlig å utrede alternativet, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i brevet.

Forrige artikkelBygger større med flate tak på Melbu
Neste artikkelKystvakta passerte pirattråler ved Melbu