Selv om det er utypisk og lite tradisjonelt for stedet, går byggetrenden mot stadig flere flate tak på private boliger på Melbu. Byggeformen kan gi bedre solforhold, bedre utsikt og av og til større boareal på boligene.

Fra før er det kjent at boligprosjektet på Torodden mellom Rema og Gulstadøya på Melbu kommer med flate tak på de treetasjes byggene som er planlagt der.

Nå skal enkelte av husene som bygges på Haugneset også få flate tak. Det viser korrespondanse mellom utbyggeren Takst og Boligservice AS på Melbu og Hadsel kommune.

Søker dispensasjon
Innehaveren av byggefirmaet, Kjell Åge Andreassen, søker nå om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Haugneset boligområde.

Selskapet har planlagt to boliger i to etasjer med flatt tak på tomt åtte og ni i boligområdet. I følge reguleringsbestemmelsene for området kan det bebygges med en etasje eller en etasje med loft og maksimal mønehøyde på 7,5 meter.

Selskapet begrunner søknaden med at de gjeldende tomtene ligger lavt i terrenget, tett inntil en stor fjellknaus mot sør.

Mer sol og utsikt
– For å forbedre forholdene med hensyn til sol og utsikt, må balkong og oppholdsrom legges til andre etasje. Planlagte boliger som er tenkt oppført på tomt 8 og 9 har en slik løsning. Total høyde blir 6,1 meter over terreng. Dette er betydelig lavere enn tillatt mønehøyde, skriver Andreassen til kommunen.

Noe av begrunnelsen for valg av flatt tak er at boligene ikke skal overstige mønehøyde på 7,5 meter. Han sier også at boligene får et harmonisk uttrykk og at de passer godt i terrenget.

– Vi har planlagt oppstart tidlig vår 2016 og ber derfor om snarlig avgjørelse, sier selskapet i sin henvendelse til kommunen.

Forrige artikkelHadsel-bygg kan bli fritatt for eiendomsskatt
Neste artikkelHadsel kan bli sammenslått med tunell fra Melbu