I løpet av 2017, 2018 og 2019 planlegger Hadsel kommune å bruke 53 millioner kroner til nytt vernebygg rundt det landsatte hurtigruteskipet Finnmarken på Stokmarknes.

Det går fram av Hadsel kommunes rapportering til Kulturdepartementet datert 1. juni 2017.

Hadsel kommune fikk tilsagn om statlige midler i desember 2016, og det er for å holde dette tilsagnet friskt at Hadsel kommune rapporterer tilbake til Kulturdepartementet.

– På grunn av at kostnadskalkyler har vært over budsjett har det vært arbeidet med flere reduksjoner men hensyn til areal og volum for å tilpasse kostnaden til budsjettet. Det er gjennomført en uavhengig kostnadskalkyle for kvalitetssikring. Foreliggende skisseforslag kostnadskalkyle på cirka 140 mill kr inklusive trekantbygget, skriver prosjektleder i Hadsel, Ove Jørgen Pedersen, i sin rapport til departementet.

…framtidig drift og kostnader har skapt utfordringer som gjør at man ikke har på plass en avtale…

– Ved månedskiftet juli/august var ennå ikke avtalen mellom Hadsel kommune og Museum Nord på plass. Det har vært forhandlet parallelt med planleggingen, men avklaringer rundt framtidig drift og kostnader har skapt utfordringer som gjør at man ikke har på plass en avtale, heter det i rapporten:

  • Hadsel kommunestyre har i møte 24.11.2016 vedtatt å kunne øke investeringsrammen og låneopptak med inntil 40 mill.kr, forutsatt at husleien økes tilstrekkelig til at renter og avdrag dekkes i sin helhet.
  • Videre vedtok kommunestyret å være med på en økning av driftsstøtten til Museum Nord etter dagens modell, dersom stat og fylke også bidrar.
  • Museum Nord har etter møte 03.04.17 med Kulturdepartementet, Museum Nord og Hadsel kommune søkt om justering av driftsstøtte til Museum Nord i forbindelse med realiseringen av vernebygg over Finnmarken. Avtale mellom Hadsel kommune og Museum Nord vil ikke kunne inngås før kan inngås.

– Dersom driftsfinansieringen blir avklart i løpet av ettersommer vil detaljert forprosjekt og anbudskonkurranse gjøres i løpet av høsten 2017 med byggestart vår 2018, skriver prosjektlederen.

…finansieringen og driftavtale viser seg nå å være forsinket med cirka 16 måneder…

– Investeringsbudsjettet er med bakgrunn i kommunestyrets behandling er økt med 20 millioner kroner samt 20 millioner kroner til klargjøring av skip og utstilling. Finansieringsplan for byggeprosjektet er korrigert tilsvarende, heter det.

Prosessen rundt finansieringen og driftavtale viser seg nå å være forsinket med cirka 16 måneder til nå, heter det om framdriften i forhold til den oppsatte driftplanen.

Ved inngangen av juni 2017 har kommunen foreløpig brukt 1,8 millioner kroner på prosjektet.

I tillegg til Hadsel kommunes kommende utgifer på ove 50 millioner kroner, skal Nordland fylkeskommune bidra med 40 millioner kroner. Staten skal bidra med til sammen 40 millioner kroner.

– Hadsel kommune vil rapportere så snart avtale med Museum Nord er på plass eller dersom det oppstår uforutsette situasjoner som vil få betydning for innhold eller framdrift i byggeprosjektet, skrive prosjektlederen.

 

 

Forrige artikkelSkepsisgruppe fra Melbu advarer mot nye strømmålere fra Trollfjord
Neste artikkelHuskeliste for deg som har barn på skolen