Innbyggerne i Lofoten og Vesterålen får ikke bare bedre kommunikasjon mellom regionene ved å bygge Hadselfjordtunellen mellom regionene. Folk blir også friskere og vil leve lengre.

Akutten ved Nordlandssykehuset i Vesterålen kan reddes gjennom å bygge tunell under Hadselfjorden. Det sier ordførerkandidat for Hadsel Høyre, Lina Vibe.

Utfordringen som Nordlandssykehuset i Vesterålen står overfor er om sykehuset får beholde akuttberedskapen eller ikke. Dersom det bygges en tunell under Hadselfjorden vil det bety at Lofoten og Vesterålen får full akuttberedskap i framtida. Med tunellen vil nedslagsfeltet for sykehuset nærme seg 60.000 personer, som nå er kravet for akuttberedskap i framtida, skriver Bladet Vesterålen i et intervju med Lina Vibe i Hadsel Høyre.

­– Vi har en løsning og det er tunell under Hadselfjorden. Med den vil vi ha en stor region som innfrir kravet om et befolkningsgrunnlag på 60.000 innbyggere for å kunne ha sykehus med akuttberedskap, sier Line Vibe til Bladet Vesterålen.

Hun mener at man med tunell under Hadselfjorden vi ha en ny situasjon. Og den vil være veldig positiv for å kunne beholde et sykehus med akuttberedskap. Det vil også bety et styrket sykehustilbud i regionen.

Hadsel Høyres Line Vibe er på stemmejakt foran høsten kommunevalg når hun nå har spilt inn Hadselfjordtunellen for politisk ledelse i Helsedepartementet.

– Jeg vet at de har merket seg det. Og jeg vet også at de også tar inn over seg utfordringene vi har med geografi, vær og avstander, sier hun til Bladet Vesterålen.

Vibe sier for øvrig at politikerne i Hadsel og Vesterålen bør arbeide sammen for en tunell, som vil få en viktig funksjon for offentlig forvaltning.

Forrige artikkelKulturlobbyen på Melbu bruker sterke ord
Neste artikkelMelbu: Nr 10 blir ikke gjenreist i gammel stil