Hvor vanlig det er at folk må gå opp veien selv, vet vi ikke, men her på Melbu blir enkelte godt brukte gangstier så og si aldri brøytet vinterstid.

På Melbu er det i hovedsak Brekken & Sønner som er ansvarlig for brøytinga, men ut fra folks erfaringer er det så som så med å brøyte mindre, men likevel viktige passasjer. Dette er regulert i avtalen mellom Hadsel kommune og entreprenøren.

Bildet i denne saken er tatt ved fylkesvei 82, ved Strandgata i Melbu sentrum. Rett ved ligger Riarhaugen, som er stedets bofellesskap for den eldre og hjelpetrengende befolkningen. Det er også andre boliger i området hvor det bor eldre borgere.

Stikkveien er tydelig avmerket på kommunens reguleringskart som gangvei, men likevel blir denne og andre mindre stikkveier og fortauer aldri eller svært sjeldent brøytet.

I følge Statens kartverk er det selskapet Wis Eiendommer AS som eier veien som ikke blir brøytet (bildet). Dette selskapet ble slettet fra Brønnøysundregisteret i 2009. Det er derfor uklart hvem som eier veistubben som fortsatt ikke blir brøytet.

Resultatet er at stedes lokalbefolkning må tråkke opp veien selv. Samtidig gjør brøytemannskapene sitt for å lagre snøen midt i gangveien.

Forrige artikkelTekniske problemmer gir mindre forsinkelse over Hadselfjorden
Neste artikkelKjørte bil med hele pilleskapet innabords