Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer til digitalt møte om hvordan mer sjømat kan bearbeides i Norge.

Det skjer etter at regjeringen har satt ned et utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. Utvalget ønsker innspill fra relevante næringsorganisasjoner og ulike aktører, og inviterer til et digitalt innspillsmøte 8. september.

Utvalget ønsker innspill knyttet til:

Hvilke tiltak kan bidra til at mer sjømat blir bearbeidet i Norge?
Hva skal til for at norsk sjømatindustri skal bli konkurranseledende på produksjon av bærekraftige sjømatprodukter?
Hva vil være de største utfordringene for norsk sjømatindustri de neste tiårene, og hvordan bør vi møte disse utfordringene?
Utvalgets oppgave er å vurdere hvordan det kan legges til rette for grønn omstilling og økt bearbeiding i Norge. Vurderingene skal ta utgangspunkt i at markedet stiller stadig større krav til bærekraft.

Utvalget skal levere sine anbefalinger innen 1. november 2021, og ledes av Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved Universitetet i Tromsø.

Her kan du melde deg på.

Forrige artikkelTre gode grunner til å stemme på KrF i Nordland
Neste artikkelNå vil også rederne ha klimaavtale