Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner vil det bli svært vanskelig å nå norske klimamål, ifølge en gjennomgang av eksisterende kunnskap fra ulike rapporter og analyser utført av Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har vurdert betydningen av kommunene for å få gjennomført tiltakene i rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030. Rapporten beskriver 85 tiltak som samlet sett gjør det mulig å oppfylle målet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp i 2030. Handling fra kommunene er nødvendig i omtrent halvparten av tiltakene – ellers er kommunene en barriere for gjennomføring av tiltaket. Blant annet forutsetter mange av tiltakene i «Klimatiltak i Norge mot 2030» at kommunene vedtar egnet arealbruk etter plan- og bygningsloven.

Avgjørende for å nå 2050-målet

Når det gjelder 2050-målet om å kutte utslipp med 90-95 prosent sammenlignet med 1990, er det avgjørende at kommunesektoren har kuttet alle utslipp som er mulig å kutte fra egen virksomhet og utnytter mulighetene de har som planmyndighet, innkjøper av varer og tjenester og samfunnsutvikler. Uten forsterket innsats fra kommunene de nærmeste årene, forsinkes også nødvendig omstilling som gir utslippskutt i perioden etter 2030.

Påvirker utslippene til andre aktører

Kommuner og fylkeskommuner er viktige både fordi de har utslipp fra egen virksomhet og fordi de kan påvirke utslippene fra andre aktører i samfunnet.

Særlig i rollen som samfunnsutvikler – som pådriver, koordinator og tilrettelegger slik at innbyggere og næringsliv kan kutte sine utslipp – kan kommunen bidra til å utløse effekten av mange av tiltakene i «Klimatiltak i Norge mot 2030». Manglende tilrettelegging kan være en vesentlig barriere for at innbyggere og virksomheter kan kutte sine utslipp.

Her kan du lese Miljødirektoratets notat om kommunenes betydning for å nå forske klimamål (PDF).

Forrige artikkelKampanje skal bevare samiske språk
Neste artikkelGenbank nummer 100 i Svalbard Globale frøhvelv