Dersom det skulle bli bygget en bro over Hadselfjorden, er det mest sannsynlig at den vil gå fra Holdøya til Vassvikodden på Hadseløya.

Det går fram av en mulighetsstudie som det nå arbeides med; KVU Hadselfjorden (konseptvalgutredning).

I følgt statens vegvesen arbeides det med løsninger som omfatter to ulike prinsipper, og der ett og tre spenn vurderes.

Det er mest sannsynlig med tre spenn, ettersom det aldri har vært bygget en så lang konstruksjon av denne typen. Det finnes likevel eksempler på lengre hovedspenn.

Det er snakk om oljeplattformteknologi, såkalt con-deep, der brobilarene ute i fjorden støtter seg på flere elementer i havet.

Illustrasjonen viser hvor utredningen mener det er aktuelt å bygge bru over Hadselfjorden. Det mest aktuelle alternativet går med vei fra E10 ved Holdøya, og ut på selve Holdøya. Derfra vil i så fall brua gå i det man antar blir tre spenn over til Vassvikodden på Hadseløya.

I et annet broalternativ er det snakk om vei fra E10 ved Elvbukta, halvannen kilometer øst for Holdøya, og videre ut på Vedøya og Slottøya med bru over Hadselfjorden derfra.

Et tredje alternativ går bruforbindelsen fra Strønstad og over Litle Seløya og Seløya. Seløya er i dag et naturreservat.

Forrige artikkelHer kan Melbu-brua komme over Hadselfjorden
Neste artikkelMelbu-Fiskebøl kan bli Vassvik-Ringen