Nordlandssykehuset på Stokmarknes i Hadsel må tåle knallhard kritikk fra en sønn som er verge for sin mor. Den store tabben var at henvisning til kvinnens kreftbehandling ble liggende i en skuff. Kreftbehadlingen kom derfor igang for sent. Resultatet ble uhelbredelig kreft med sprendning.

– Jeg ønsker å levere en klage på manglende utredning og behandling på vegne av min mor, i tidsrommet juni 2013 til januar 2016, heter det i et brev fra sønnen til Fylkesmannen i Nordland, skriver sønnen som klager på spesialisthelsetjenesten på Stokmarknes og Bodø samt den lokale primærhelsetjenesten på Stokmarknes.

Det går fram av sønnens klagebrev til Fylkesmannen i Nordland datert 9. januar 2017.

Legevakten

Sønnen skriver om et besøk pp legevakten ved sykehuset på Stokmarknes i mai 2013, Nordlandssykehuset Vesterålen, hvor hans mor var relativt ofte i en periode. I forbindelse med legebesøket ble det oppdaget et sår på hennes ene bryst. Det ble sendt en henvisning fra kirurgisk avdeling ved Stokmarknes sykehus til brystdiagnostisk senter i Bodø.

Begynnende svikt

– På denne tiden var det også tegn til begynnende kognitiv svikt, blant annet. Jeg og mine døtre var flere ganger i kontakt med hennes daværende fastlege ved Stokmarknes legekontor for å uttrykke bekymring eller etterlyse utredning i forhold til begynnende demens. Vi oppfattet det slik at hun ikke klarte å ivareta sine grunnlegende behov, og at hun kunne utgjøre en fare for seg selv og sine omgivelser, skriver sønnen i klagen.

Han forteller at mora kunne glemme å skru av komfyren samt at hun kjørte bil.

Ingen passet på

– Siden hun bor alene og vi som pårørende bor utenbys var det ingen som kunne passe på henne eller sjekke regelmessig hvordan det gikk med henne. Svarene vi fikk fra fastlegen på daværende tidspunkt var at det ikke var noe hun kunne gjør, siden pasienten selv ikke mente at hun hadde behov for hjelp, heter det.

Klarte seg ikke selv

– En gang på slutten av 2015 hadde jeg henne på besøk hjemme hos meg. Under oppholdet virket det som om hun ikke klarte å ta vare på seg selv. Jeg ringte da til hennes nye fastlege på Stokmarknes legekontor. Da fikk vi time. Etter dette begynte demensutredningen samtidig som hjemmesykepleien ble koblet inn.

Henvisningen forsvant

Sønnen, som også er verge, forteller videre at den nye fastlegen startet gjennomgang av tidligere dokumentasjon i saken.

– Den 8. januar 2016 oppdager legen en henvisning som var sendt til brystdiagnostisk senter i Bodø. Legen ringte senteret den 11. januar 2016, og fikk avdekket at henvisningen ikke hadde kommet fram til dem. Deretter ringte legen til meg og fortalte om det som hadde skjedd. Min mor hadde ingen erindring om henvisningen, og hadde ingen forståelse for at såret på brystet kunne være tegn på brystkreft.

Mistet utredning

Siden henvisningen ikke hadde kommet frem var det ingen som tok tak i videre utredning. Pasienten var på dette tidspunkt kognitivt svekket og tok derfor ikke tak i det selv. Hun fortalte heller ikke de pårørende noe om saken.

Påvist kreft

– Etter at dette ble oppdaget i januar 2016 har hun raskt blitt utredet samtidig som kreft ble påvist. Hun ble operert og fikk fjernet begge tumorene. Det ble samtidig påvist celleforendringer i omkringliggende vev.

Spredning

Beskjeden fra spesialisten var det ikke var noe mer man gjøre for å forhindre spredning, heter det fra sønnen. I en periode over tre uker i november 2016 fikk pasienten stråling ved UNN i Tromsø som lindrende behandling.

Klagen gjelder altså manglende oppfølging, utredning og behandling i tidsrommet fra såret ble oppdaget til det ble gjenoppdaget av hennes fastlege sommeren 2016.

Kunne blitt kurert

– Dersom hun hadde fått nødvendig helsehjelp med en gang kunne kreften kanskje vært kurert. Hun kunne blitt spart for nåværende og fremtidig lidelse i form av smerter, angst og økt forvirring. Slik vi ser det ligger feilen i kommunikasjonen mellom sykehuset på Stokmarknes og Bodø, der henvisningen gikk tapt, samt hos hennes tidligere fastlege som ikke fulgte henne nøye opp etter å ha fått flere bekymringsmeldinger fra oss.

Øvrig informasjon i saken er skjermet med hjemmel i Offentlighetsloven.

Forrige artikkelEr dette beviset på at Lofotfisket er historie?
Neste artikkelFylkeslegen kritisk til demensomsorgen i Hadsel