Ungdommens fylkesråd i Nordland sier ja til ei fornybar framtid i nord og krever at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja forblir petroleumsfri. Nordland må eksportere fisk, ikke klimaendringer, mener ungdomsrådet.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er unike, sårbare og verdifulle. Her finner vi noen av Europas største fuglefjell, her er verdens største kaldtvannskorallrev og her gyter verdens siste store torskestamme.

Ungdom i Nordland mener det er feil å sette disse verdiene på spill for å kunne bore etter olje, skriver ungdomsrådet i en pressemelding. Store deler av de fossile energiressursene som er oppdaget i dag må bli liggende for at man skal nå togradersmålet og klare å begrense de globale klimaendringene. Dermed blir det åpenbart at verdens rikeste land ikke bør utvinne olje i et av verdens viktigste fiskeområder, mener rådet.

For store konsekvenser

Alle land må begrense sine klimagassutslipp. Hvis vi fortsetter med dagens utslipp vil millioner av fattige i sør drives på flukt av farlige klimaendringer. I Norge står oljeindustrien for 1/4 av de nasjonale klimagassutslippene. Selv om utvinning av norsk olje og gass er litt mer miljøvennlig enn i andre land, er de store utslippene fra bruk av oljen og gassen like miljøskadelig. Norge er ett av verdens rikeste land og vi er nødt til å ta oss råd til å la olje ligge.

Verdens største torskebestand

Verdens største torskebestand gyter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og 70% av fisken vi tar opp i Norskehavet og Barentshavet tilbringer en viktig livsfase her. Den veldig smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gir liten plass til å ha både fiskeri og oljeutvinning.

Seismikkskyting i forbindelse med oljeleting og utvinning skremmer fisk og hval vil de ikke ha, samtidig som de mener at vi vet for lite om konsekvensene. Risikoen for en oljeulykke vil også alltid være der. Oljeboringa her vil måtte skje veldig nært land, og en ulykke vil kunne få enorme konsekvenser for fiskebestandene og sjøfuglene.

Fornybar framtid i nord

Klimaendringene krever omstilling bort fra fossil energi. Derfor er det en dårlig idé å gjøre Lofoten, Vesterålen og Senja avhengige av oljeindustriens arbeidsplasser, når det går så bra uten. Disse områdene opplever en befolkningsvekst, og en rapport fra Nærings og handelsdepartementet i 2013 viste et potensial for ytterligere 10 000 arbeidsplasser innenfor marine næringer.

Lokale arbeidsplasser forutsetter at olja blir ilandført lokalt, men lokal ilandføring er ofte det første som ryker hvis oljefelt blir for dyre. Selv med ilandføring sa en rapport fra Olje- og energidepartementet i 2012 at oljeboring kun ville gi mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser, i et område mellom Namsos og Tromsø. I dag finnes det allerede 6500 fornybare arbeidsplasser bare i Lofoten, Vesterålen og Senja innenfor fiskeri og reiseliv, næringer som trues dersom det åpnes for oljevirksomhet.

Ungdommens fylkesråd krever en fornybar framtid i nord. Framtida tilhører ungdommen og vi ønsker et levelig klima og fornybare arbeidsplasser i vårt hjemfylke. Konsekvensene av oljeboring i et av verdens viktigste fiskeområder utenfor kysten av Troms og Nordland er for store, og truer de viktigste næringene i regionen i dag og det vi skal leve av i framtiden.

Forrige artikkelAndøy stiller sterkt i turistkonkurranse
Neste artikkelForvaltning av rovdyr «svært useriøs» i Nordland