Samtidig som regjeringen legger opp til å la landanleggene på Melbu og Stamsund seile sin egen sjø, gir trålerne med leveringsforpliktelser til disse fabrikkene enda større overskudd enn tidligere.

Det er Fiskeribladet som refererer Lofotposten i denne saken, der et hovedpoeng er at Nordland Havfiske øker inntektene og overskuddet i 2015. Det er dette selskapet som eier trålerne «Vesttind», «Gadus Njord» og «Havtind». Det er disse trålerne som i dag er forpliktet til å levere fangster til Melbu og Stamsund.

Selskapet økte sine inntekter fra 460,3 millioner kroner i 2015 til 520,4 millioner i 2016. Dette genererte et overskudd på henholdsvis 121,2 millioner kroner i 2015 og 137,8 millioner kroner i 2016, før skatt.

Forrige artikkelEnda mer overbevist om at trålerpliktene må fjernes
Neste artikkelNarkovenn banket opp av narkogjeng