Senterpartiets Aina Nilsen og Arne Ivar Mikalsen fra Venstre, begge fra Hadsel, får politisk makt på fylkesnivå når de begge blir fylkesråd.

Arne Ivar Mikalsen var for kort tid tiltenkt posisjonen som varaordfører i Hadsel kommune etter høstens valg, men er nok mer fornøyd med den posisjonen han nå har fått i Nordland fylkeskommune.

Tidligere ordfører i Hadsel, Aina Nilsen fra Senterpartiet, gikk på et nokså dårlig valg i Hadsel i høst. Derfor ble hun ledig på den politiske horisonten, og er nok også glad for at også hun klatrer i den politiske verden.

Ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune vil fylkestinget konstituere sitt nye fylkesråd neste uke. Rådet består av en blanding av unge og svært erfarne politikere. Den kommende fylkesrådslederen, Svein Øien Eggesvik, fra Senterpartiet, ser med glede på den lovende sammensetningen av det kommende fylkesrådet, heter det i pressemeldingen.

Fylkesrådet vil bestå av representanter fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre, som sammen bringer med seg et mangfold av ideer og perspektiver for å fremme Nordland og nordlendingenes interesser.

Ambisiøs politikk for Nordland

Svein Eggesvik (Sp), kommende fylkesrådsleder, uttrykker stor tilfredshet med sammensetningen av fylkesrådet. Han ser på denne gruppen som en ressurs for å drive god politikk til beste for Nordland og befolkningen.

Marianne Dobak Kvensjø (H), som blir nestleder og fylkesråd for samferdsel, deler optimismen. Hun tror det nye fylkesrådet vil stake ut en ny, tydelig retning i politikken og ser frem til å sette i gang med sitt arbeid, går det fram av en pressemelding.

Prioriteter for det kommende fylkesrådet

Det kommende fylkesrådet har en ambisiøs agenda som inkluderer tiltak for næringslivsutvikling og arbeidsplasser i hele Nordland. De ønsker å skape et miljø der det er attraktivt å bo og leve.

Svein Eggesvik fremhever betydningen av å takle viktige spørsmål som vil påvirke Nordlands utvikling positivt. Han understreker at de ønsker å øke den politiske ansvarligheten for å sikre at felles politikk blir gjennomført mer effektivt.

Utvidelse og organisering

Det kommende fylkesrådet har også valgt å utvide med en ekstra fylkesråd for å bedre håndtere de mange store utfordringene som Nordland står overfor. Dette vil gi dem muligheten til å fokusere på mer spesifikke ansvarsområder og dermed levere bedre tjenester til befolkningen.

Som en del av denne omorganiseringen har de også valgt å avstå fra å ansette politiske rådgivere for fylkesrådet.

Følgende personer er foreslått til det nye fylkesrådet:

Fylkesrådsleder: Svein Øien Eggesvik, Senterpartiet
Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel: Marianne Dobak Kvensjø, Høyre
Fylkesråd for næring: Bjørn Larsen, Fremskrittspartiet
Fylkesråd for utdanning og kompetanse: Joakim Sennesvik, Høyre
Fylkesråd for finans og organisasjon: Aina Nilsen, Senterpartiet
Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø: Arne Ivar Mikalsen, Venstre
Fylkesråd for utbygging og eiendom: Lise Henriette Rånes, Høyre

Den politiske plattformen og tiltredelseserklæringen vil bli presentert når fylkestinget konstituerer seg den 23. oktober på Sortland.

Forrige artikkelTrafikkulykke på E10 i Lødingen – En bilfører sendt til sykehus
Neste artikkelTre tiltalt og dømt for narkotikakriminalitet i Vesterålen