Under landsstyretmøtet til SV i helga ba styremedlem Jitse Buitink partiets medlem i Forsvars og- Utenrikskomiteen, Ingrid Fiskaa, om å relokalisere 333 Skvadron til Andøya.

– Innspillet tas med i det videre arbeidet med langtidsplanen, sier Fiskaa.

– Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen, Forsvarssjefen og Nasjonalt tryggingsorgan ba regjeringen sette i gang tiltak som skal motstå sammensatte trusler, sa Buitink og fortsatte:

– Andøya Flystasjon har den infrastruktur som trengs for å sammenstille den informasjonen som eksisterende og ny teknologi innen etterretning kan fremskaffe. Og vil dermed være i stand til å gi landets beslutningstakere et tydelig bilde på trusselsituasjonen som igjen gir forsvaret bedre verktøy til å forebygge og imøtekomme trusler.

Han opplyser at flystasjonen er bygd opp rundt MPA, Marine Patrol AIrcraft, en flyskvadron kjent som det våkne øyet i nord. I kjølevannet av etableringen av denne informasjonsstøvsugeren, som MPA må sies å være, har Cyberforsvaret, E-tjenesten og Space Defence alle etablert seg enten i stasjonen, eller i kommunen. Norges dronestrategi vil mest sannsynlig bygges med Andøya som hovedbase og Kystverket skal etablerer en av landets største havner som da gjør at flere Kystvakt og Marineskip kan legge til kai og fuele.

Evenes sliter

Han mener at Evenes sliter og at milliardene triller ut, og viser til 2016, da gjorde stortinget gjorde vedtaket om å terminere Luftforsvarets MPA-operasjoner på Andøya. Dette til fordel for den nye basen på Evenes. Nå, 8 år etter, sliter Evenes fortsatt, hevderhan og mener den i beste fall fungerer som en flaskehals for forsvaret.

– Regningen er mange milliarder over budsjettet. Hva den er nå, vet ingen. Evenes skal ha fremskutt jagerflybase, det betyr en betydelig aktivitet også for dem.

Han viser dessuten til at Norge har gått til anskaffelse av nye MPA-maskiner, som alle er stasjonert på Evenes.

– Vedtaket om nedleggelse har ført til en raskt flukt av fagfolk og antall tokter er på et minimum. Så mens milliardene triller på Evenes, står Andøya klar. MPA fly kan utrustes og sendes i lufta fra Andøya i morgen. Det er i den tid vi nå står i, med et trusselbilde og samtidig behov for avspenning, at vi må ta til fornuften og plassere Norges MPA der den hører hjemme – 333 Andøya, avslutter Buitink i pressemeldingen.

Forrige artikkelPolitiet henlegger voldtektssak i Vesterålen
Neste artikkelPolitiet løslater tre siktede i Hole-saken