Arne Ivar Mikalsen fra Venstre mener at oppgaver ikke bare må flyttes ned fra fylke og stat til kommunene, men etterlyser hvordan nye arbeidsoppgaver skal flyttes ned til kommunene.

Hvis og om kommunene i Vesterålen slår seg sammen til Vesterålen kommune, er det naturlig at den nye kommunen overtar oppgaver som i dag utføres i fylke og stat, det vil blant annet si Nordland fylke og Fylkesmannen i Nordland.

Ekspertutvalget som mandag la fram sine første anbefalinger for gjennomføring av kommunereformen, anbefaler blant annet at kommunene minst bør ha mellom 15.000 og 20.000 innbyggere, redusert statlig detaljstyring og mer lokaldemokrati enn i dag.

– Hvis en kommunereform skal gi mer lokaldemokrati, må det være tydelig hvordan nye oppgaver skal flyttes ned til kommunene, sier Venstres Arne Ivar Mikalsen fra Venstre til Bladet Vesterålen. Mikalsen er valgt inn i kommunestyret i Hadsel, er sentralstyremedlem i Venstre og fylkespolitiker.

– Venstre savner en tydeligere retning i ekspertutvalgets repport for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned til de nye kommunene. Det er avgjørende for å sikre at en kommunereform gir mer lokaldemokrati, ikke mindre, sier han til avisen.

Forrige artikkelOter spradet gjennom Melbu sentrum
Neste artikkelGratis parkering for kortnebbgåsa