Like sikkert som at kalenderen sier at det snart er vår, kan du være like sikker på at landbruket stiller sine kanoner mot kortnebbgåsa som snart er på vårtrekk gjennom Vesterålen.

MENINGER –  av Thor-Ivar Guldberg

I dagens utgave av Vesterålen kan vi lese at fagleder for landbruk i Sortland, Karl Peder Haugen, krever enda mer penger i erstatning for kortnebbgåsa som har sitt eldgamle og naturlige vårtrekk gjennom Vesterålen.

Landbruket mottar årlig om lag 20 milliarder kroner i direkte og indirekte subsidier fra skattebetalerne, det vil si deg og meg. I praksis betyr det at du gir 4000 kroner av din arbeidsinntekt direkte til landbruket – hvert eneste år. I løpet av et 80 år langt liv vil du med andre ord ha betalt 320.000 kroner direkte av din egen lomme, til bondens bankkonto.

20 milliarder kroner per år er tydeligvis ikke nok. Nå skal landbruket i Vesterålen ha en enda større del av dine skattepenger. De ønsker økt erstatning for at kortnebbgåsa gresser på enga under sin naturlige ferd gjennom Vesterålen.

Det må gå grenser for hva man kan kreve erstatning for. Kortnebbgåsa har i tusenvis av år passert Vesterålen på sin ferd mot hekkeplassene på Svalbard. Den moderne bonden er skapt i løpet av de siste tiårene. På sett og vis kan man godt si at landbruket i Vesterålen har tatt beiteområdene fra gåsa.

Her fra min skueplass på sørsiden av Hadseløya skal det ikke mye fantasi til for å skjønne at landbruket har lagt store krattområder under plogen for å rydde nye jordbruksområder. Det er også en kjensgjerning at det moderne landbruket har ødelagt store hekkeområder langs kysten, kanskje spesielt mye i Vesterålen. Og da tenker jeg på hekkeområdene til rypa, for eksempel områdene mellom hovedveien og sjøen på Hadseløyas solside.

Det var i disse gamle krattområdene at rypa i tidligere tider kunne produsere tusenvis av rypekyllinger årlig. De fantastiske fangsttallene som de britiske jegerlordene i tidligere tider dokumenterte, er gode beviser på at rypebestandene er kraftig desimert i løpet av hundre år. Vi vil aldri oppleve å få se så store mengder rype på Hadseløya som før. Og ikke har jeg sett noen forslag om at noen krever erstatning for tapt jaktmulighet.

Landbruket bør nå si klart fra hva de egentlig ønsker: Generell statstøtte eller ekstraerstatning for at kortnebbgåsa beiter på jorder som ligger der og inviterer til landing under den gamle trekkruta mot nord. Jeg er ikke for rasering av landbruksstøtten, men det går en grense for hva man skal kunne kreve erstatning for. Og når det gjelder kortnebbgåsa, burde bøndene ønske dette kjente vårtegnet velkommen til Vesterålen – og den bør få parkere helt gratis.

Foto: Wikipedia

Forrige artikkelSentrale oppgaver må flyttes ned til den nye Vesterålen kommune
Neste artikkelMelbu-skreien selger i utrolige mengder hos Rema 1000