Hjem Nyheter Statens vegvesen vil utrede Holdøya-tunnel
Hadselfjorden
Avstanden mellom Holdøya og Hadseløya er om lag fire kilometer, mens dagens fergestrekning mellom Melbu og Fiskebøl er på cirka åtte kilometer.

Statens vegvesen vil utrede Holdøya-tunnel

Statens vegvesen vil også utrede alternativet med tunnel mellom Hadseløya og Holdøya.

I forbindelse med arbeidet med å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden, har Statens vegvesen presentert to mulige alternativer for undersjøiske tunnel, på hver sin side av dagens ferjesamband. Begge disse er anslått å koste om lag 6 milliarder kroner.

Det kan også være mulig å bygge tunnel via Holdøya, som vil være kortere og dermed et rimeligere alternativ. En slik tunnel vil imidlertid være for bratt til å fylle kravene i den nasjonale tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens retningslinjer for tunnelbygging. Maksimal stigning for nye tunneler er 5 prosent, mens en tunnel via Holdøya vil få en stigning på 8 prosent.

– Selv om Holdøya-alternativet ikke oppfyller kravene i forskriftene, vil vi likevel ta det med i utredningen. Vi vil også gjøre en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for å få dette alternativet best mulig belyst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Alle nye tunneler på over 10 kilometer må ha en parallell rømningstunnel. En tunnel til Holdøya vil bli 8-9 kilometer, og det vil bli vurdert om en rømningstunnel her kan bidra til å redusere risikoen.

Forrige artikkelPolitiet: – Meld fra om denne bilen
Neste artikkel– Tettere samarbeid for flere unge ut i lære